Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51538S3

Date of Document: 2001-05-29

بيم وحيد، شوق مخالفان اندونزي براي انتقال قدرت به مگاواتي آماده شد عبدالرحمن وحيد رئيس جمهور اندونزي در آستانه برگزاري نشست پارلمان كه قرار است در آن استيضاح وي به تصويب برسد، در اقدامي براي ارزيابي ميزان حمايت نظاميان از او و اعلام وضعيت اضطراري، به مقامات امنيتي اندونزي دستور داد براي مهار بحران و عادي كردن اوضاع اقدام كنند. به گزارش شبكه خبري بي. بي. سي، در فرمان رئيس جمهور آمده است: وزير امور امنيتي بايد با هماهنگ كردن عملكرد همه نيروها و نهادهاي امنيتي بحران را مهار كرده و نظم و قانون را هر چه سريعتر به كشور بازگردانند. دراين فرمان هيچ اشاره اي به اعلام وضعيت اضطراري كه شايعه آن در اندونزي قوت گرفته است نكرد. وحيد بار ديگر هشدار داد استيضاح او كشور را متلاشي مي كند و شورش ها و ناآرامي هاي خونين و غيرقابل كنترلي به دنبال دارد. وزير امور امنيتي اندونزي كه اين دستور خطاب به او صادر شده گفت اين دستور را مطالعه مي كند. وزير دفاع نيز گفت، اين حركت به دستگيري هاي گسترده مخالفان نمي انجامد. مخالفان وحيد اين اقدام او را نشان دهنده بيم وي از اعلام وضعيت اضطراري مي دانند. در وضعيت اضطراري رئيس جمهور مي تواند پارلمان را منحل كند. تحليلگران نيز در چنين برداشتي با مخالفان وحيد سهيم هستند و مي گويند با توجه به حمايت تلويحي نظاميان اندونزي از مگاواتي وحيد سوكارنو، با اين كار تنها مي خواهد ببيند نظاميان تا چه حد از او حمايت مي كنند و آيا در صورت اعلام وضعيت اضطراري، ارتش خود وارد عمل نخواهد؟ شد هدف ديگر وحيد اعمال فشار بر رهبران مخالف خود براي پذيرش پيشنهاد تقسيم قدرت با مگاواتي است. مگاواتي اين پيشنهاد را رد كرده است. طرفداران وحيد در جاوه شرقي و ايريان جايا ديروز با تظاهرات در خيابان ها و برپا كردن آشوب به قدرت نمايي پرداختند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي پليس در اندونزي از ديروز به حال آماده باش درآمدند. مگاواتي مانند هميشه هيچ واكنشي در اين مورد نشان نداد و تنها از هوادارانش خواست آرامش خود را حفظ كنند و درگير آشوب نشوند.