Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800307-51525S4

Date of Document: 2001-05-28

يك دقيقه با رئيس جمهوري آينده فاكس - 2058811 تلفن 2058350 (فقط از ساعت 14 الي ) 16 به فكر مسائل قومي در كشور باش تا مبادا به بحران تبديل شود. رضا محمدي 30 ساله ديپلم تبريز انتقادپذيري بايد ويژگي دولت باشد. هر ماه از طريق رسانه ها به پيشنهادم و انتقادات پاسخ بده. الهه رضايي 18 ساله پيش دانشگاهي تهران من سكوتم، تو صدا باش. مرد 30 ساله ليسانس اقتصاد تهران به عنوان يك پدر، به همه فرزندانت با يك چشم نگاه كن. تومار قاسمي 25 ساله نقاش ساختمان اهر در پي فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب درباره معضل فساد اقتصادي، چه حساسيتي از خود نشان خواهي داد. محمد خوشكام 46 ساله ليسانس بازرگاني شيراز ضوابط را جايگزين روابط كن، كار مناسب براي تامين زندگي جوانان. فرناد محمدزاده 23 ساله ليسانس تربيت بدني بيكار تهران قيف دانشگاه برعكس است سخت وارد مي شوند، راحت خارج مي شوند. شرايط دختران و پسران براي انتخاب همسر راحت تر شود. مرد 17 ساله دوم دبيرستان تهران با تكيه بر اصول مكتب اسلام و فرهنگ خودي و دانش روز نظريه اقتصادي مناسب جهت رسيدن به اهداف عاليه اسلام را طراحي كنيد تا زمينه ساز عدالت اجتماعي شود. حامد پورمند 20 ساله دانشجوي كامپيوتر تهران من كار مي خواهم زن 25 ساله مهندسي شيمي بيكار تهران با گسترده تر كردن فضاي انتقاد، ايراني آزاد بسازيد. مرد 24 ساله فوق ديپلم فني بيكار شهرري ارزش ايراني و پول ايراني را افزايش ده، عدالت اجتماعي مي خواهيم. خانم پيروزمقدم 40 ساله پرستار تهران ظاهر و باطنت يكي باشد. علي ساماني 25 ساله مهندس مخابرات بيكار همكاران و مشاوران خود را به گونه اي انتخاب كن كه همچون مصلحان واقعي، اصلاح را از زيرمجموعه خود آغاز كنند. سيد محمد علي صديقي 46 ساله ليسانس اقتصاد تهران وزيران كاملا مستقل و موافق با برنامه هايت را براي راي اعتماد به مجلس معرفي كن. مرد 54 ساله فوق ليسانس اقتصاد بازنشسته با افرادي كه بيش از ده شغل دارند چه؟ مي كني مرد 38 ساله پنجم ابتدايي تهران چطور مي خواهيد از موانع پيش روي رئيس جمهور عبور كنيد. با تبديل معاند به مخالف چه مي كنيد، چرا هيچ كدام درباره كنترل جمعيت صحبت؟ نكرديد مرد 53 ساله ليسانس كتابداري بازنشسته فاجعه هميشگي تاريخ انتصاب افراد كوچك به كارهاي بزرگ بوده است. محمد ابراهيم اميري 63 ساله افسربازنشسته از ما كارگران حمايت كنيد. از سرمايه گذاراني كه كار توليد مي كنند حمايت كنيد. مرد 23 ساله ديپلم نگهبان برج مسكوني از تاريخ عبرت بگير، به مردم تكيه كن، بر سر منافع ملي هرگز معامله نكن. حسن بهرامي 48 ساله فوق ليسانس بازرگاني به وعده هايي كه مي دهي عمل كن، هر كدامتان رئيس جمهور شديد گفت وگوي تمدنها را ادامه دهيد. حسين انتظاري 12 ساله اول راهنمايي پاكدشت ورامين قبل از هر شعاري ببين مي تواني آن را عمل كني. ايرج گوراني 29 ساله ليسانس مديريت قزوين اگر توانستي اعتياد و موادمخدر را ريشه كن كني، يك رئيس جمهور واقعي هستي. معصومه رخشي جان 51 ساله دامپزشك از قانون اساسي حمايت كن و تمام موادرا مو به مو اجرا كن. نترس و بايست. محمد عزيزآبادي فراهاني 43 ساله ديپلم ردي كارگر صداوسيما عدالت اجتماعي را نهادينه كن، خود را وامدار گروه يا افراد نكن، از همه در جهت اهداف مقدس جمهوري اسلامي استفاده كن. مرد 30 ساله سيكل خميني شهر اصفهان تعهد، وفاداري به نظام، رهبري و مردم. به قولهاي انتخابي ات عمل كن. صفورا مكاني 49 ساله دپيلم تهران فقط با حفظ حقوق كارفرما به عنوان سرمايه گذار مي توان زمينه اشتغال بوجود آورد. غلامرضا عشريه، آمل ميهني آباد با قانون و عدالت، خالي از شعار، لبريز از صداقت، مملو از آزادي در سايه اسلام. بدري محرابي 20 ساله ديپلم تهران نگذاريد فساد، خون پاك شهيدان را پايمال كند. نماز را به شكل زيبايي در مملكت رواج دهيد، شعار ندهيد. مهرنوش خراساني 21 ساله دانشجوي حقوق