Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800306-51517S8

Date of Document: 2001-05-27

يادداشت اقتصادي انتخابات، اقتصاد، مردم و كانديداها - رازداري 6غيراصولي محمدصادق جنان صفت مبارزه با مظاهر فساد، يكي از ارزشهاي گرانسنگ اجتماعي در جامعه هاي بشري از ديرباز تاريخ تا امروز است. افرادي كه به صورت واقعي با فساد مبارزه همواره مي كنند، مورد تكريم و احترام عامه و خواص همه جوامع هستند و نام نيك آنها هرگز از حافظه تاريخي ملتها زدوده نخواهد شد. جامعه ايراني نيز به دليل سرشت اجتماعي و سياسي و فرازها و فرودهاي شگفت آور تاريخي خود، مبارزان در راه بن كن كردن فساد را مي ستايند و به آنها با ديده احترام نگاه مي كنند. اين ويژگي موجب شده است كساني كه براي به چنگ آوردن مقامهاي انتخابي - نمايندگي مجلس، رياست جمهوري، شوراي شهربه راي مردم نياز دارند، در جريان مبارزات انتخاباتي به مردم وعده دهند كه يكي از هدفهاي اصلي آنها مبارزه با فساد است. منطق سياست و مبارزات انتخاباتي فرمان مي دهد كه نيازمندان به آراي مردم مي توانند از اين حربه استفاده كنند، اما اخلاق سياسي و ادب اجتماعي و فرهنگي بيش از اين را برنمي تابد. آن دسته از افرادي كه مي خواهند با مظاهر فساد مبارزه كنند و نمي خواهند با وعده هاي دروغين مردم را گمراه كنند، بايد صادقانه و عالمانه بگويند كه تعريف آنها از فساد؟ چيست چگونه مي خواهند با آن مبارزه؟ كنند آيا در گذشته و هنگامي كه خود عهده دار مشاغل مهم سياسي بوده اند، آيا اقدام به اين كار ؟ كرده اند آيا اگر مظاهر فساد را مي شناخته اند آنها را به مقامهاي ذيربط معرفي؟ كرده اند اگر مي شناخته و معرفي نكرده اند، يا مظاهر فساد را براي آشنايي مردم فاش نكرده اند به چه دليل بوده؟ است به نظر مي رسد، اگر فردي مي تواند، در مقام رياست در جمهوري، مدت كوتاهي افرادي را كه به زعم او فاسد هستند را به مردم معرفي كند، از خيلي وقت پيش آنها را مي شناخته است و خودداري او از معرفي آنها به مقامهاي مسئول و مردم گناهي نابخشودني است. مردم هوشمند ايران، افرادي كه رازي - احتمالي - را سالها در دل نگهداشته و آن را براي سعادت مردم فاش نساخته تا در روزي معين از آن به نفع خود استفاده كنند را هرگز دوست نخواهند داشت.