Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800306-51514S7

Date of Document: 2001-05-27

گل شاپسند نام علمي: hgbrida X Verbena خانواده: VERBENACEAE گياه دائمي و نسبتا كند رشد كه به عنوان گياه يكساله پرورش و نگهداري مي گردد. برگها سرنيزه اي شكل، در حاشيه دندانه دار و رنگ سبز تيره بوده و گلها در رنگهاي متنوع از اواخر بهار تا پاييز ظاهر مي شوند. حداكثر بلندي 20 و گستردگي آن به 30 سانتيمتر مي رسد. نيازها: مكان آفتابي، هر نوع خاك كه داراي زهكش خوب باشد و نسبتا مرطوب نگهداشته شود. در مناطق گرم و نيمه خشك نيز مي توان آن را پرورش داد. براي هر متر مربع از باغچه نشاء 35 از اين گياه كافي است. ازدياد: از طريق كاشت بذر در اول فروردين ماه در خزانه هواي آزاد و انتقال نشاءها به باغچه در آخر ارديبهشت امكان پذير است. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران