Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800306-51514S4

Date of Document: 2001-05-27

يك دقيقه با رئيس جمهوري آينده فاكس - 2058811 تلفن 2058350 ( فقط از ساعت 14 الي 16 ) جوانگرايي خوب است، اما به فكر بازنشسته ها هم باشيد. در نظام پرداخت هماهنگ بين حقوق بازنشستگان قديمي و بازنشستگان امروزي تفاوت فاحشي وجود دارد. اين را حل كنيد. (مرد 65 ساله بازنشسته ارتش كرج ويلاشهر ) فكري به حال زنهاي خودسرپرست بكنيد، تعداد ما در جامعه كم نيست. (فخرالسادات فرهي 52 ساله طراح لباس تهران ) ادامه اصلاحات و تحكيم آزادي در چارچوب قانون. (زن 25 ساله فوق ليسانس تهران ) تداوم اصلاحات اما شفاف تر و صريح تر. (خانم بصيرت 30 ساله فوق ليسانس حسابداري كارمند تهران ) همه مسئولين درباره جوانها صحبت مي كنند. براي من كه جواني ام را از دست داده ام چه برنامه اي؟ داريد (محمدحسن رضايي 38 فوق ساله ديپلم خطاط تهران ) با پارتي بازي و رشوه گيري به شدت برخورد كن. افراد تحصيل كرده و جهان ديده را در مصدر كارها قرار بده. (زن 35 ساله ليسانس روانشناسي قزوين ) تنها راه مبارزه با فقر و فساد، وجود مطبوعات آزاد است. خطوط قرمز را به حداقل برسان. مطبوعات آزاد، زواياي تاريك رفتار سياست بازان را روشن مي كند و از فساد اداري، امنيتي و تمركز ثروت و قدرت جلوگيري مي كند. (سيدمصطفي آزادي 40 ساله ليسانس روانشناسي فروشنده لوازم پلاستيكي، شهركرد ) چتر سياست هايت كليه احزاب و اقشار را پوشش دهد. به تحصيل كرده ها و سرمايه گذاران توجه شود. نيروهاي نظامي جهت حراست از كيان مملكت تقويت روابط شوند با خارج بهبود پيدا كند و براي ملت دشمن تراشي نكند. (محسن اصل دهقان 54 ساله فوق ديپلم بازنشسته تهران ) شرايط چند ساله گذشته باعث شد ما كه از شعارهاي سياسي دلزده شده بوديم، مجددا با سياست آشتي كنيم; اين آشتي كنان را تقويت كنيد. (فرناز محضري 26 ساله كارمند تهران ) روي حرفي كه به آن اعتقاد داري تا آخر بمان. از هيچ مانعي نترس. از انديشه جوانان استفاده كن، در برقراري روابط با كشورهاي صنعتي كوشا باش. (ناهيد رستمي 19 ساله ديپلم تهران ) به معضل ازدياد بي رويه جمعيت توجه جدي و قانونمند لازم است. موضوعي كه سرلوحه كار هيچ كانديدايي نبوده است. (دكتر سعيد صدوقي 62 ساله پزشك تهران ) اختيارات قانوني رئيس جمهوري محدود است. بدان كه ما توقع بيش از حد از شما نداريم. (مرد 39 ساله ديپلم تعميركار ساوه ) قوانين و دستورالعمل هاي اجرايي دولتها به وسيله كاركنان همان دولتها طراحي و اجرا مي شود. اگر آنها انگيزه مادي و معنوي قوي نداشته باشند، چگونه مي توان انتظار داشت دستورالعمل ها و اجراي آنها مناسب باشد. براي اين معضل بزرگ چه تمهيدي؟ داريد (محمدرضا كاملي 45 ساله مهندس كشاورزي كارمند تهران ) صادقانه و شفاف حكومت كن، اگر مردم رفاه اقتصادي مي خواستند، هيچ وقت به رهبري امام ( ره ) انقلاب نمي كردند. مردم فقط به خاطر حقوق ديني و اجتماعي خود نظام را تغيير دادند. (آقاي حسيني 35 ساله ديپلم قم ) به شئون معنوي و مادي مردم يكسان توجه كن. فرصت زندگي كوتاه و عمر ما سربسته است. يكي را فداي ديگري نكن. جلوي زندگي اشرافي بعضي از مسئولان را بگير، براي انتخاب متخصصان و مديران، تخصص، علائق ملي و ديني را ملاك قرار ده. (مرد 40 ساله دانشجوي فوق ليسانس مديريت كارمند تهران ) احساس مسئوليت در جامعه، كاهش يافته است چون كنترل و نظارت دقيق وجود ندارد. هيچ كس خود را موظف به پاسخگويي نمي داند. در اين زمينه چاره اي كن. (اميرمحسن ارفع 56 ساله فوق ليسانس بازنشسته تهران ) تعبيري باش براي همه خوابهاي طلايي انقلاب (محمد وزيري 21 دانشجوي ساله الكترونيك تهران ) از تاريخ درس بگير كه وقتي حاكمان وابستگان خود، را از نظر اقتصادي تامين كردند و به آنها امتياز دادند، چگونه حكومت خود را نابود ساختند. براي حل اين معضل تدبيري بينديش. (زن 50 ساله ليسانس خانه دار زبان و مترجم تهران )