Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51511S2

Date of Document: 2001-05-26

يادداشت روز همه مي خواهند بهشت بسازند در سه روزي كه از تبليغات راديو - تلويزيوني، نامزدهاي رياست جمهوري مي گذرد، محور نطق هاي بيشتر نامزدهاي محترم حول موضوعي كلي به نام ريشه كني كليه مظاهر فقر، ستم، بي عدالتي، تبعيض، رانت خواري، و در يك كلمه ايجاد مدينه فاضله متمركز شده است. برخي از نامزدها براي نشان دادن توانايي خود براي ايجاد جامعه آرماني به سوابق خدمتي و كاميابي هاي خود در مشاغل و مناصبي كه در 23 سال اخير داشته اند اشاره مي كنند و برخي ديگر با نفي هر آنچه كه گذشتگان انجام داده اند، مدعي اند، اگر آنها رئيس جمهور شوند، همه مشكلات از جمله مشكل /3 5ميليون بيكار كشور را مرتفع مي سازند آزادي و امنيت و آرامش را توامان ايجاد مي كنند، اقتدار ايران را در جهان افزايش مي دهند و... اعضاي گروه اول، كه بر اثر ورود به بزرگترين ميدان رقابت انتخابات در كشور شمار 10 نامزد انتخاباتي براي تحويل گرفتن رياست جمهوري، قرار گرفته اند، يك ويژگي مشترك دارند: همه آنها از آغاز تشكيل جمهوري اسلامي در مناصب كليدي بوده اند. به همين علت احتمالا با پديده اي به نام تقابل امكانات و انتظارات اذعان اگر دارند چنين باشد، جاي اين پرسش باقي است كه اين بزرگواران، با اتكا به كدام امكانات ملي مي خواهند معضلات تاريخي ايران را كه كل نظام سياسي هم ادعاي حل قطعي آنها را ندارد در يك دوره چهارساله و يا حداكثر هشت ساله، حل كنند. و في المثل اگر يكي از اين افراد محترم زماني مسئوليت سنگين اجرائي داشته است، آيا در چارچوب بودجه و امكانات محدودي كه دولت در اختيار وي گذاشته، منشا تحولي در حوزه تحت امر خود شده است؟ يانه اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد، پرسش بزرگ تري، اين بار پيش روي ملت ايران قرار مي گيرد كه چطور با وجود اين همه طرح، برنامه و عزم و اراده براي تبديل ايران به كشوري سراسر توسعه يافته، چرا اين حادثه ميمون رخ؟ نمي دهد كارشناسان به اين پرسش اينگونه پاسخ مي دهند كه طرح و برنامه در هر كشوري، آغاز و فرجام و مرحله بندي دارد، مثلا اگر كسي مدعي است كه مي تواند /3 5براي ميليون بيكار كشور شغل ايجاد كند، مي بايست در قالب طرحي مدون بگويد بودجه 35000000000000 توماني اجراي اين طرح را از كدام رديف بودجه ايران و براساس كدام شاخه درآمدهاي ملي كشور، تامين خواهد كرد. يا شخصيت محترم ديگري كه مي خواهد بي عدالتي را از بين ببرد بايد ابتدا نظريه سياسي و اقتصادي خود را صريح و روشن بگويد تا بتوان در قالب آن نظريه، عدالت و ستم را تعريف كرد في المثل براي او توضيح داد كه اصل اول سرمايه گذاري تن دادن به انباشت سرمايه است و انباشت سرمايه لاجرم كساني را فقير و كساني را غني خواهد كرد. آيا در چنين حالتي كسي كه صاحب سرمايه شده است، ستمكار است يا؟ خدمتگزار آيا مشاغلي كه اين فرد ايجاد مي كند، خدمتي در جهت حل مشكل /3 5آن ميليون بيكار است يا راهي براي اندوختن انبان؟ خويش اما گروه دوم كه به جاي ارائه برنامه اثباتي خود، نقد گذشته را پيشه كرده اند و در اين راه حتي از تخريب ديگران ابايي ندارند، علي القاعده مي بايست پاسخگوي اين پرسش ساده باشند: يكي از علل بيكاري، رشد فزاينده جمعيت در سالهاي 58 تا 70 است. آيا در آن سالها شما حاضر شديد به سياست تشويق جمعيت اعتراض كنيد و يا احيانا - آنگونه كه يكي از رقيبان شما در اعتراض به اوضاع فرهنگي كشور، از وزارت خود گذشت - از سمت خود كناره گيري؟ كنيد و يا شايد بتوان سطح پرسش را قدري تقليل داد و پرسيد در آن سالهايي كه شما بزرگواران در سمت هاي عالي خدمت مي كرديد، آيا هيچ نمونه تبعيض، بي عدالتي رانت خواري و نظاير اينها در پيرامون خود يا در مجموعه كشور نديديد كه يك بار به آن اعتراض به نكرديد فهرست اينگونه پرسش ها باز هم مي توان اضافه كرد. اما براي جلوگيري از اطاله كلام به اين مختصر اكتفا مي كنيم كه همه شخصيت هاي محترمي كه به ميدان رقابت انتخابات رياست جمهوري وارد شده اند، از آگاهان مسائل ايران و صاحبان تحقيقات و مطالعات هستند. به همين علت طبيعي ترين توقع از آنان اين است كه مشكلات تاريخي ايران را كه حل فوري آنها براي هيچكس مقدور نيست، نسخه هاي ساده نپيچند زيرا دوران رقابت انتخاباتي مي گذرد و هر يك از آنها كه سكاندار امور اجرايي كشور بشود، ناگزير است به انتظارات برآمده از اين وعده ها پاسخ گويد. در آن روز قانون آهنين كميابي اقتصادي، راه حل هاي آسان را كنار مي زند و بر دفتر بي اعتمادي ملي برگي ديگر افزوده مي شود. چنين مباد