Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51508S6

Date of Document: 2001-05-26

گفتگو چالش هاي يك رئيس جمهور نتايج نخستين انتخابات بعد از به قدرت رسيدن گلوريا آرويو رئيس جمهور فيليپين نشان مي دهد در ميان مردم شكاف عظيمي به وجود آمده كه ادامه حكومت خانم آرويو را با چالش جدي روبرو مي كند. اگرچه حزب او در اين انتخابات پيروز شد، اما طرفداران جوزف استرادا رئيس جمهور پيشين فاصله چنداني با پيروزي آرويو نداشتند مي گويد بايد فاصله خود را با مردم فقير از بين ببرد. روزنامه واشنگتن پست با آرويوي 54 ساله مصاحبه اي انجام داده كه خلاصه آن در پي مي آيد: * نتايج انتخابات را چطور ارزيابي؟ مي كنيد - نتايج رسما اعلام نشده و هنوز براي قضاوت زود است... * فكر مي كنيد دستگيري استرادا و زنداني كردن او اشتباه بوده؟ است - وقتي كاري را انجام مي دهيد كه درست است بنابراين نمي توانيد آن را اشتباه بدانيد. دادگاه كه يك نهاد قضايي مستقل است حكم دستگيري استرادا را صادر كرده است و بايد از قانون پيروي دستگيري كرد استرادا اقداماتي را در پي داشت كه اوج آن تظاهرات در مقابل كاخ رياست جمهوري بود. برخي سياستمداران معتقد بودند مردم بايد در مقابل كاخ تظاهرات كنند تا من مجبور به استعفا شوم. آنها به حمايت ژنرال ها نيز اميدوار بودند. * چنين امكاناتي وجود؟ داشت - اين ادعاي آنها بود اما من مي دانستم كه غلط است. * نگران؟ بوديد - من به نيروهاي مسلح و دولتم ايمان كامل داشتم. بنابراين تسليم نشدم. اما تسليم نشدن به معناي بي توجهي به اين نيست كه بالاخره گروهي از مردم در وضعيتي هستند كه ممكن است به اين تظاهرات بپيوندند. فقر آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. كشور دچار تفرقه شده و بايد راه حلي براي آن بعد يافت از پايان يافتن درگيريها من رسيدگي به اين موضوع را آغاز كردم. با رئيس جمهور سابق ( استرادا ) ديدار كردم به مناطق فقيرنشين رفتم و حتي با دستگيرشدگان وقايع اخير ديدار كردم. * مردم مي گويند فقرا از استرادا حمايت مي كنند و شما نماينده نخبگان هستيد. - بله اما من در ذهنم مشغول يافتن راهي براي پركردن اين فاصله هستم. در حقيقت رئيس جمهور استرادا از طبقه پايين و تهيدست برنخاسته، بلكه پدر من (رئيس جمهور پيشين فيليپين ) از اين طبقه بوده او است تنها رئيس جمهوري است كه از توده مردم بوده است. پس چرا آنهامرا نماينده طبقه متوسط؟ مي دانند زيرا من دكترا دارم به دانشگاه جورج تاون رفته ام و دختر يك رئيس جمهور هستم. بعد از وقايع اخير دريافتم كه بايد به طبقه فقير فهماند هدف دولت من خدمت به آنهاست. ترجيح مي دهم با لباس غيررسمي به ديدار آنها بروم كه آنها با من خودماني باشند. * چرا استرادا پيش از محاكمه زنداني؟ شد - طبق قانون كسي كه به غارت و چپاول اقتصادي متهم شده نمي تواند با قيد كفالت آزاد شود. * چند سال پيش قيام مردم كه به جنبش قدرت مردم شهرت يافته كورازون اكينو را به قدرت رساند و اكنون نيز شما را. چه تضميني وجود دارد كه مردم فيليپين به اين قانون اساسي پايبند بوده و در يك جنبش مردمي ديگر دولت را بار ديگر تغيير؟ ندهند - در مورد اكينو، جنبش قدرت مردم عليه يك ديكتاتوري بود. اما در زمان استرادا مردم عليه چپاول قيام كردند. شورش هاي اخير هم تلاشي براي تصاحب قدرت ما بود بايد اطمينان حاصل كنيم كه شرايط براي تصاحب قدرت مهيا نيست. * اما شما با تظاهرات خياباني به قدرت رسيديد نه در انتخابات. عامل اين پيروزي اين بود كه فرمانده نيروهاي نظامي از شما حمايت؟ كرد - او معتقد بود كه اين كار تنها راه جلوگيري از هرج و مرج است. * آيا اين رويه اي خطرناك نيست كه حكومت را با تكيه بر قيام هاي خياباني پايه گذاري؟ كنيد - استيضاح استرادا يك روند قانوني اما بود بسياري معتقدند اين روند به دليل عدم ارائه شواهد متقن نيمه كاره ماند. به همين دليل مردم به خيابانها ريختند. * اما با آوردن مردم به خيابان ها نمي توانيد يك كشور را اداره؟ كنيد - به همين دليل بود كه وضعيت شورش اعلام كردم و عده اي دستگير شدند. پيام من اين بود كه نمي توانيد همه مشكلات را اينطور حل كنيد. * چرا سياستمداران مخالف را دستگير؟ كرديد آيا آنها توطئه گر؟ بودند - بله من مدتها بود كه از توطئه آنها باخبر بودم. آنها قصد كودتا داشتند، حتي در زمان استرادا. * گفته مي شود كه توطئه ترور شما مطرح؟ بوده - اين طرحها حتي در زمان استرادا نيز مطرح بود، من طبق قانون اساسي جانشين حتمي استرادا بودم و آنها اين را نمي خواستند. * برنامه اقتصادي شما؟ چيست - بايد با فقر مبارزه كنيم و اين با يافتن جايگاه خود در قرن بيست ويكم در جهان ميسر مي شود. بايد شرايطي به وجود آوريم كه كساني كه در اين كشور سرمايه گذاري مي كنند خود را در شرايط رقابت جهاني ببينند. * مردم مقايسه هايي ميان شما و بوش؟ مي كنند - بله زيرا ما هر دو رئيس جمهوري هاي نسل دوم هستيم. بعد از آنكه هر دو به رئيس جمهوري رسيديم من تلفني با او گفتگو كردم. * گفتگوهاي صلح با گروههاي شورشي در چه وضعي؟ است به دنبال يك راه حل ديپلماتيك؟ هستيد - اميدوارم. وقتي مشغول جنگ داخلي هستيد، سرمايه گذاران و جهانگردان به كشور نمي آيند و مبارزه با فقر هم به جايي نمي رسد. * به پيروزي در انتخابات 2004 اميدي؟ داريد - بايد ببينيم چه اتفاقي مي افتد. اكنون كارهاي زيادي دارم. ترجمه: نيلوفر قديري