Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51505S2

Date of Document: 2001-05-26

توضيحات رئيس دادگاه تجديد نظر در باره گنجي پرونده اكبر گروه اجتماعي: رئيس شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان تهران اظهارات اخير مديرمسئول روزنامه كيهان درخصوص پرونده اكبر گنجي را تكذيب كرد. حسين شريعتمداري روز سه شنبه درمصاحبه با خبرگزاري ايسنا عنوان كرده بود كه در جريان رسيدگي به پرونده اكبر گنجي، در دادگاه تجديد نظر، ترددهايي انجام شده و تماسهايي با برخي اعضاي گروههاي سياسي صورت گرفته است. در مطلبي كه روز پنجشنبه از سوي رئيس شعبه ياد شده در اختيار خبرگزاري جمهوري اسلامي قرار گرفت، تاكيد شده است: دادگاه در كشف حقيقت، با استقلال كامل و رعايت عدالت و موازين شرعي و قانوني مبادرت به صدور راي نموده است. رئيس شعبه 27 دادگاه تجديدنظر درباره پرونده گنجي در ادامه اين مطلب همچنين يادآور شده است: در مورد احضار افراد مطلع توسط دادگاه كه وي (شريعتمداري ) آن را تماس و تردد غيرقضايي تلقي نموده است و نيز درباره تفاوت آراء مراجع قضايي و اولويت رسيدگي به فرد زنداني پرونده نسبت به غيرزنداني، صاحبنظران علم حقوق اظهار نظر خواهند فرمود. مديرمسئول روزنامه كيهان درخصوص مطلبي تحت عنوان اصلاح و تطميع كه روز دوشنبه گذشته در آن روزنامه به چاپ رسيده بود اظهار داشت براي ما تفاوت فاحش حكم دادگاه بدوي و تجديدنظر در مورد اكبر گنجي سئوال برانگيز است. واكنش حقوقدانان به اظهارنظر مدير مسئول كيهان جمعي از حقوقدانان، وكلاو اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر مدير مسئول روزنامه كيهان پيرامون حكم قاضي دادگاه تجديدنظر پرونده اتهامي اكبر گنجي را غيرحقوقي و فارغ از مستندات قضايي دانستند. آيت الله موسوي بجنوردي حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با ايسنا گفت: هر قاضي موظف است بر اساس مواد قانوني كه در حال حاضر ملهم از شرع است، حكم بدهد. حال اگر مدرك جديدي توسط متهم يا وكيل وي ارائه شده و آنها درخواست تجديد نظر دادگاه نمايند، ديگري تشكيل مي شود كه ممكن است با توجه به قرائن موجود در حكم داده شده، تخفيف دهد يا آن را تشديد نمايد. موسوي بجنوردي در عين حال تصريح كرد: افق دادگاه تجديدنظر بالاتر از افق دادگاه بدوي است و قضات آن از حيث قضايي و حقوقي افق بالاتري نسبت به قضات بدوي دارند. حجت الاسلام انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفت: تجديدنظر در مورد حكم گنجي طبيعي بود، چرا كه وي در جريان كنفرانس برلين مرتكب هيچ جرمي نشده بود، همان طور كه طبق اطلاع اين جانب خانمها كار و لاهيجي هم از اتهامات وارده تبرئه شدند و اگر گنجي هم تبرئه مي شد، به صواب نزديك تر بود. وي افزود: كساني كه از حكم تجديدنظر گنجي نگران شدند، بايد از سبك ترشدن مجازات وي، استقبال كنند، چرا كه در نظام جمهوري اسلامي، نظام حقوقي اسلام و حتي نظام هاي قانوني معتبر در جهان اصل بر برائت است. كامبيز نوروزي دبيركميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت: ممكن است بتوان به قاضي ايراد قضايي گرفت و يا انتقاد حقوقي كرد كه البته بايد انجام گيرد و اصولا نقد كار محاكم جزءاقداماتي است كه حقوقدانان بايد انجام دهند ليكن طرح اتهامات و نسبت هاي ناروايي چون تطميع در سطح افكار عمومي نسبت به مقامات قضايي امر بسيار ناپسند و نادرستي است. وي اضافه كرد: طرح اين قبيل اتهامات عليه قاضي دادگاه تجديد نظر اكبر گنجي، بخصوص از حيث نوع واكنش دستگاه قضايي جاي تعجب دارد. چگونه آقاي رئيس كل دادگستري تهران كه در سخنراني اخيرشان نسبت به نمايندگان و افراد و نويسندگاني كه به روند تعطيلي مطبوعات انتقاد كردند، چنان نسبت هاي ناروا و ناپسندي را مي دهند كه واقعا جاي تاسف دارد، اما در برابر چنين عباراتي سكوت اختيار مي كنند. محمد كاظمي، عضو كميسيون قضايي حقوقي، مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفت: اين كه حكم صادرشده در دادگاه بدوي، در دادگاه تجديد نظر لغو شود، به هيچ وجه عجيب نيست، چرا كه قانون، به محكومان، اين اجازه را داده است كه نسبت به حكم دادگاه بدوي، تقاضاي تجديدنظر كنند. پرونده مربوط به اكبر گنجي نيز سير طبيعي مراحل مربوط به تجديدنظر را طي كرده است. دكتر اميرحسين آبادي وكيل پايه يك دادگستري به ايسنا گفت: از نظر قضايي تفاوت ميان حكم دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر اتفاق عجيب و فوق العاده اي نيست. استاد دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص مطلبي كه در يكي از جرايد در خصوص دادگاه تجديدنظر اكبر گنجي بيان شده بود، گفت: البته نمي دانم كه آيا مطبوعاتي كه اين مساله را مطرح كردند، دليلي براي اين مبحث خود دارند كه قاضي تهديد يا تطميع شده است.