Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800302-51501S4

Date of Document: 2001-05-23

در جريان ديدار چاوز از تهران به دست ونزوئلا درباره گسترش آمد توافق ايران و همكاريهاي نفتي و سياسي گروه سياسي: هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا در پايان سفر سه روزه اش به ايران، تهران را به مقصد روسيه ترك كرد. وي در آخرين روز سفر به ايران ( دوشنبه ) با مقام معظم رهبري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كرد. چاوز روز يكشنبه نيز با سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار و مذاكره كرد. به گزارش ايرنا حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز دوشنبه در ديدار هوگوچاوز رئيس جمهور ونزوئلا با ايشان، ضمن اشاره به ديدگاههاي مستقل و ايستادگي اين كشور در مقابل فشارهاي قدرت هاي جهاني، تاكيد كردند: ايستادگي در برابر تهاجم جهاني سازي و ديكتاتوري بين المللي كه هدف آن تسلط بر فرهنگ ها، تمدن ها و كشورها ست، به معناي دفاع از هويت، فرهنگ و منافع ملي مي باشد و اين ارزش بسيار بزرگي است. ايشان خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران نيز از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي برغم تمام فشارها در مقابل قدرت هاي جهاني و ديكتاتوري بين المللي ايستاده است. مقام معظم رهبري با تجليل از شخصيت هاي مبارز و بزرگ آمريكاي لاتين از جمله سيمون بوليوار، سالوادور آلنده و فيدل كاسترو افزودند: منطقه، آمريكاي لاتين از هويت و فرهنگ عميق و مستقلي برخوردار است كه بايد از آن حفاظت شود. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به خوي سلطه جويي آمريكا و ادعاي تملك بر آمريكاي لاتين، تاكيد كردند: ايستادگي كشورهاي اين منطقه به پشتوانه ملت هاي خود در مقابل آمريكا، نشان دهنده اين است كه اتكاي به ملت، بزرگترين پشتوانه براي يك كشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر لزوم همكاري نزديكتر و گسترده تر ايران و ونزوئلا در زمينه هاي مختلف، خاطرنشان كردند: توافقات دو كشور بايد پيگيري و عمل شود. در اين ديدار كه دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور نيز حضور داشت: هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا با تجليل از انقلاب اسلامي و ايستادگي مردم ايران در مقابل سلطه جويي قدرت هاي بين المللي از ملت ايران به عنوان ملتي مبارز و خلاق ياد نمود و تاكيد كرد: مقابله با سلطه جويي و امپرياليسم وجه مشترك ايران و ونزوئلا است. وي با اشاره به تلاش آمريكا براي سلطه بر منطقه آمريكاي لاتين در طول دو قرن گذشته و ايستادگي ملت ها و شخصيت هاي بزرگ منطقه در مقابل آن، افزود: همانگونه كه شما اشاره كرديد از جمله اين شخصيت ها سيمون بوليوار است كه در سال 1826 ميلادي پيش بيني كرد آمريكا مي خواهد آمريكاي لاتين را مملو از فقر كند و نام آن را آزادي بگذارد و ما اكنون شاهد آن هستيم. رئيس جمهوري ونزوئلا با اشاره به ايستادگي كشورش در مقابل فشارهاي آمريكا بر لزوم همكاري بيش از پيش ايران و ونزوئلا در زمينه هاي مختلف از جمله كشاورزي، صنعت، نفت و گاز و فعال شدن كميسيون مشترك دو كشور تاكيد كرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار چاوز با اشاره به تجربه سازندگي در كشور و موفقيت هاي بدست آمده در عرصه صنعتي و توسعه اقتصادي، عمده صنايع ايجادشده در كشور را به لحاظ مواد اوليه مستقل و بي نياز از خارج خواند. آيت الله هاشمي رفسنجاني با انتقاد از مداخله آمريكا در امور داخلي ديگر كشورها، شعار اين كشور در طرفداري از دموكراسي و حقوق بشر را براي عوام فريبي ديگران دانست و گفت: به كرات شاهد بوديم كه دولت آمريكا بديهي ترين حقوق شهروندان و بخصوص سياهپوستان را در داخل كشور خود ناديده مي گيرد و در همان حال در صحنه هاي بين المللي از حقوق بشر سخن مي گويد. هوگو چاوز نيز در اين ديدار دولت حاكم بر آمريكا را سلطه طلب و خودخواه خواند و گفت: بايد ماسك دروغ و تزوير از چهره آمريكا برداشته شود تا همگان پي به ماهيت واقعي اين دولت ببرند. وي از آقاي هاشمي رفسنجاني براي ديدار از كشورش بطور رسمي دعوت بعمل آورد كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با قبول اين دعوت اظهار اميدواري كرد در فرصتي مناسب اين ديدار انجام گيرد. در پايان سفر چاوز به ايران، روساي جمهوري دو كشور بيانيه مشتركي صادر كردند. در اين بيانيه با توجه به وضعيت و مشكلات مردم فلسطين و نقض شديد حقوقشان، نسبت به ضرورت تداوم اقدامات و رايزني هاي مشترك به منظور دستيابي به عدالت در اين زمينه تاكيد كردند. دو كشور در اين بيانيه هرگونه اقدام يكجانبه برخي از كشورها را كه تهديد كننده نظم و امنيت بين المللي بوده و زمينه ساز مسابقات تسليحاتي جديد خواهد شد را محكوم در كردند اين بيانيه با توليد و توسعه و اثبات سلاحهاي كشتار جمعي مخالفت شده و همچنين با حمايت از آزاديهاي اساسي و حقوق بشر با اعمال فشار و مداخله در امور داخلي كشورها مخالفت شده است. همچنين با حضور آقاي خاتمي و چاوز دوشنبه سه سند همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تحقيقاتي بين دو كشور به امضاء رسيد. چاوز روز دوشنبه پس از امضاي اين اسناد با بدرقه رسمي آقاي خاتمي تهران را به مقصد مسكو ترك كرد.