Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800302-51501S16

Date of Document: 2001-05-23

نماينده مردم اراك در مجلس: اعضاي شوراها بايد براي تحقق مطالبات مردم تلاش كنند نماينده مردم اراك گفت: مردم بايد با تيزبيني عملكرد مسئولان را ارزيابي كنند و با نقد منصفانه آنان را، به پاسخگويي عادت دهند. علي نظري در همايش اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي شهرستان اراك افزود: اعضاي شوراها به عنوان نمايندگان مردم وظيفه دارند با پرسشگري مستمر از مسئولان، براي تحقق مطالبات مردم تلاش كنند. وي با بيان اين كه شوراهاي اسلامي در انجام فعاليتهاي خود با مشكلات قانوني عديده اي مواجه شده اند، گفت: به دليل نوپا بودن اين نهاد وجود پاره اي مشكلات در كاركرد شوراها طبيعي است. فرماندار اراك نيز در سخناني از شوراهاي اسلامي به عنوان مهمترين ره آورد دولت خاتمي ياد كرد و تقويت شوراها را وظيفه همه مسئولان دانست. دكتر حسين بختياري گفت: هركس از انجام وظايف قانوني خود در حفظ، تقويت و رفع مشكلات شوراها خودداري كند، به قانون اساسي و حقوق قانوني ملت اهانت كرده است.