Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800302-51497S1

Date of Document: 2001-05-23

روي پيشخوان كتابفروشي ها آئين نگارش مكاتبات اداري (با افزوده ها، تحقيق و تدوين جديد ) تاليف: سيدكاظم /اميني ناشر: مركز آموزش مديريت /دولتي چاپ دوازدهم پنج هزار نسخه 205 /زمستان 1379 صفحه جدول نمونه نمودار قطع /بزرگ 1100 تومان. مطالب عنوان شده در اين كتاب به هشت بخش تقسيم شده است. در بخش اول تحت عنوان كليات، از ارتباطات سازمان صحبت شده و بخش دوم و سوم به اهميت و نقش مكاتبات اداري و تعريف ها و اصطلاح ها درباره آن اختصاص داده شده است. در بخش چهارم انواع نامه هاي اداري و ضوابط مورد عمل در تنظيم عنوان هاي آن مورد بحث قرار گرفته و راجع به مراحل تهيه نامه هاي اداري در بخش پنجم مطالبي عنوان شده است. بخش ششم و هفتم به ترتيب درباره شيوه نگارش و نشانه گذاري در نگارش فارسي و همچنين نشانه هاي رايج زبان است. در آخرين بخش، از ويژگي هاي يك نامه اداري خوب سخن رفته در است اين بخش، تقريبا جمع بندي مختصري از مطالب قبلي نيز به عمل آمده است. اين كتاب، با توجه به برنامه هاي مركز آموزش مديريت دولتي و نيز برنامه هاي مراكز دانشگاهي در زمينه آئين نگارش و مكاتبات اداري تدوين شده و مي تواند مورد استفاده كارگزارن دولتي قرار گيرد. پدر، مادر، نوجوان (آموزش قدم به قدم براي تربيت موثر نوجوانها ) دون دنيك مير، گري مك /كي مترجم: مهدي قراچه /داغي ناشر: انتشارات پيك /بهار - 1379 پنج هزار /نسخه 240 صفحه جدول نمونه /رقعي 1300 تومان. با آن كه تربيت نوجوانها هميشه موضوعي چالش برانگيز بوده، ولي در هيچ زماني به اندازه امروز مورد توجه نبوده است. از اين روست كه نويسندگان كتاب آموزش نظام مند براي مراقبت موثر فرزندان، مجموعه حاضر را به رشته تحرير در آورده اند و هدف اين است كه پدر و مادر با راه هايي موثر، واقع بينانه و لذت بخش براي پرورش بالغان جوان در خانواده آشنا شوند. پدر و مادر زمانه ما بيش از هرچيز خواهان روابطي مبتني بر مساوات هستند تا به اتفاق فرزندانشان، ضمن دستيابي به حداكثر توانمندي هاي خود، روابطي مبتني بر قدرداني، احترام و مهر و عشق متقابل در برخورد با يكديگر فراهم آورند. نگرشي ژرف به يي چينگ و مفاهيم آن ترجمه و گردآوري: فرامرز /جواهري نيا انتشارات /بديهه چاپ 640 /اول 1379 صفحه /مصور 4000 /نسخه 3800 تومان. يي چينگ يا نوشتار دگرگوني ها كتابي است از چين باستان كه به فلسفه و دانايي و شناخت عرفاني و شهودي جهان هستي مي پردازد. اين نوشتار در پايه ابزاري براي درك الگوهايي از دگرگوني كه چهره بخش همه نمودهاي هستي هستند به كار مي رود، در واقع راهنما و اندرز دهنده اي است كه آشكار مي كند در پيوند با زندگي روزانه و رخدادهاي آن از زمينه هاي احساسي گرفته تا زمينه هاي كاري و ذهني، بهترين راهي را كه مي توانيم در پيش بگيريم كدام است. شيوه زندگي هندو نوشته: سروپالي /راداكريشنان مترجم: سيدرضا حسيني آهي /دشتي نشر /ماكان چاپ اول دوهزار /نسخه 132 صفحه /رقعي تومان. 900 اين كتاب ترجمه اي است از درس ها و سخنراني هاي سروپالي رادا كريشنان كه در سال 1926 در كالج آكسفورد و منچستر ايراد شده است و مترجم با بهره برداري از منابع مختلف فارسي و انگليسي سعي كرده است ضمن ارائه ترجمه اي قابل قبول از اين متن، در مورد باورها، عقايد و آداب و رسوم هندوها اطلاعاتي قابل استفاده به دست دهد. بومادران كاوه /خلاقي ناشر: انتشارات پژوهشهاي فرهنگي (ساري )/ چاپ اول 1379 سه هزار /نسخه 92 صفحه /وزيري 600 تومان. اين كتاب مجموعه اي از 31 شعر سپيد و 9 داستان كوتاه است كه كاوه خلاقي آنها را پديد آورده است. جادوي فايندهورن نوشته: پل /هاوكن ترجمه: فرامرز /جواهري نيا انتشارات /بديهه چاپ 5000 /اول 1380 /نسخه 2300 تومان. جادوي فايندهورن داستاني از سرزميني پركشش و شگفت انگيز است كه در آن انسان ها با دستاوردهايي شگفتي آفرين با گياهان به گفت وگو مي نشينند. اين كتاب از دوستي با طبيعت سخن مي گويد و از دوستي با آب و خاك و گياه و جن وپري و فرشته و ارواح طبيعت گرفته تا با دوستي با انسان ها وجهان آفرينش و آفريدگار دانا و مهربان و چيره دست. تقديم به خورشيد علي غفوري ( هومن )/ انتشارات /ماكان چاپ اول 1379 دو هزار /نسخه 97 صفحه /رقعي 600 تومان. در مقدمه اين كتاب شعر آمده است: مجموعه اي كه در پيش روي داريد، شامل صد اثر است. بي شك سراينده اين اشعار، نه خود را اديب مي داند و نه اين مجموعه را بي نقص و... اگرچه در كتاب، شعرهاي سپيدي هم به چاپ رسيده ولي اكثر اشعار در وزن عروضي و كلاسيك است و اگرچه هومن، جوان است، ولي شعرهاي او پخته و قابل تامل مي نمايد. آماليا نوشته: /ناردوس مترجم: احمد /نوري زاده ناشر: نشر /آبي چاپ 263 /اول 1380 صفحه /رقعي 1600 تومان. ميكاييل موهانسيان متخلص به ناردوس نويسنده نامدار ارمني در شهر تفليس به دنيا آمد و در مدرسه مذهبي هاوالار به گذراندن دوره تحصيلات ابتدايي پرداخت. به دليل فقر شديد مالي نتوانست در مدارس عالي و دانشگاهها به تحصيل ادامه دهد و در يك هنرستان فني رايگان به نام ميكائيليان به تحصيل پرداخت و بعدها به كار روزنامه نگاري روي آورد. از اين نويسنده مشهور ارمني رمانها و نوولهاي فراواني به يادگار مانده است و نام او را در تاريخ ادبيات ارمني جاودانه كرده است. آماليا ترجمه دقيق و كامل رمان زازونيان اثر شاخص اين نويسنده است كه در سال 1890 به رشته تحرير درآمد. مترجم اثر نيز از جمله چهره هاي شناخته شده در حوزه تاريخ و فرهنگ ارمنستان است و چندي قبل جايزه ادبيات ارمني را نيز به خاطر يك عمر تلاش و كوشش در اين زمينه به خود اختصاص داد.