Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800231-51490S2

Date of Document: 2001-05-21

مردم و محيطزيست براي حفظ محيطزيست قانون را اجرا كنيد شهرهاي شمال ميزبان هميشگي مسافرتهاي مسافران نوروزي و تابستاني، امسال نيز در تابستاني كه پيش رو داريم، پذيراي مسافران خواهند بود و چشمهاي باز و بيناي شماري از اين مسافران اين بار هم نارساييهاي امور شهري و طبيعي اين شهرها را خواهد ديد و اينان بازهم با فراموش كردن رنجش خود از متصديان شهر و طبيعت شمال با خاطرات خوش و شيرين برخواهند گشت. اما براي يك بار بياييد با هم شهرداريها و محيطبانيهاي اين شهرها را خطاب قرار دهيم و سوال و خواسته خود را مطرح نماييم. ما اقليت جوياي پاكي و صفا و امنيت درختها و جانداران كه خود نيز جزيي از آن هستيم، حقوق شهروندي و هموطني و هم نوعي خود را از آنها كه مسئوليت پاكسازي و نگهباني را برعهده دارند، بخواهيم. اجراي ماده 688 قانون مجازات اسلامي را مطالبه كنيم كه مي گويد: هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيطزيست شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني و دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد و ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان و.. ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. بارها گفته شده است كه نريختن زباله در محيط و خيابان نياز به بالارفتن سطح آگاهيهاي عمومي دارد، تا جايي كه حساسيت آنها نسبت به كثيفي خيابان مثل آزردگي زن خانه دار از ديدن كثيفي خانه خود باشد. گفتني ها در اين مورد زياد بوده و نوشته ها هم تاكنون چاره اي نكرده است، اما آيا آنقدر بايد منتظر رشد فرهنگ عمومي باشيم تا تفريحگاههايمان انباشته از زباله گردد و جنگلهايمان پذيراي هجوم كنترل نشده مسافران آلوده كننده و مخرب محيطزيست باشد، اگر چنين بود كه نيازي به تصويب اين ماده نبود. آيا مسئول محترم شهرداري لاهيجان سري به بام سبز اين شهر كه تبليغ آن در بروشورهاي جذب توريست اين شهر ديده مي شود زده است كه ببيند كل مسير پله هايي كه هدايت كننده مردم به دل تپه اي جنگلي است يك عدد سطل زباله ندارد و وي مسئول مستقيم ترك فعل ناشي از ايفاي مسئوليت خويش است كه تهديد عليه بهداشت عمومي و محيطزيست محسوب مي گردد. اين مسئول محترم شايد آن كودكان ده - دوازده ساله را نديده باشد كه چايي هاي خود را در ظرفهاي يكبار مصرف درست لب يك شيب جنگلي عرضه مي كنند، اما حتما انباشت زباله را در شيبهاي دوطرف پله ها مي توانستند مشاهده كنند كه حاكي از استفاده مسافرين از ظروف يكبار مصرف است، نكند فكر كنيد آن مسافران يا آن كودكان بايد مشمول مجازات از يك ماه تا يك سال حبس واقع شوند. به پسربچه لاهيجاني آموزش مستقيم مادربزرگانه مي دهيم. پسرجان زباله هاي مشتريهاي خود را به پايين حمل كن! چه توقع عجيبي، پسر با ديدن عزم ما به رفتن كيسه حاوي زباله را به دل جنگل در ميان ساير زباله ها پرتاب مي كند. آري وقتي محيطباني كه ضابط دادگستري در اجراي مواد قانوني مربوطه است در توجه به صريح ترين ماده اهمال مي كند و شهرداري بديهي ترين وظيفه خود را در نظافت شهر انجام نمي دهد، ديگر مسافر خوبي كه قصد ريختن پلاستيك شكلات خود را در مسير ندارد با ديدن انبوه پلاستيك و آشغال در مقابل خود از حمل آن دچار ترديد خواهد شد. شهرهاي شمال هيچ كدام از اين بي توجهي و اهمال در اجراي قانون مستثني نيستند. شهرهايي كه منتهي به جنگلهاي تامين كننده خاك و هواي طبيعت هستند چقدر حافظ امنيت جنگلها از يورش مسافراني هستند كه انبوهي از مواد زايد را در محل هاي گشت وگذار خود به جاي مي گذارند. بر مي گرديم به نمونه ديگري از عدم توجه مسئولان امر به حيات وحوش و بي احترامي آنها به احساسات مسافراني كه به قصد لذت از مناظر طبيعت مسافرت كرده اند. اميدوارم امسال تابستان كه به ديدن شهر لاهيجان مي رويد باغ وحش جايگزين شده اي را در شرايط مطلوب براي حيوانات نظاره گر باشيد، چرا كه گفته مي شد آن اسارتگاه زشت و نمناك موقت درغير است، اين صورت از بردن كودكان خود به محيطي كه حيوانات را به حالتي مريض و زخمي در قفسهايي كه به اندازه قامت آنهاست نگه مي دارند خودداري كنيد، گرچه فكر مي كنم كه ديگر آن گربه وحشي زخمي كه در مقابل تكه اي گوشت بو گرفته به زحمت نفس مي كشيد و آن حيوانات مريض و بي حال ديگر در آن قفسهاي تنگ و مرطوب تا حال مرده اند. فكر اعتراض به مسئول به اصطلاح باغ هم نباشيد كه جواب خواهيد شنيد بگذار بميرند اهميتي ندارد! چه كسي مسئول نظارت به اين بخشهاي خصوصي نگاه دارنده سمبلهاي طبيعت وحش شمال؟ است! آلوده كردن آبهاي جاري معضلي ديگر است كه در اين تفريحگاهها بر اثر بي دقتي مسافران ايجاد مي شود. اگر بخش بزرگي از مساله محيطزيست و محيط زندگي انسان به آگاهيهاي عمومي بر مي گردد بخش مهم تر و تعيين كننده آن متوجه حفاظت كننده هاي قانوني آن است. اگر نمي توانيم مسافران را در ريختن زباله به سطلهاي آشغال آموزش دهيم بايد اقدامات بازدارنده براي جلوگيري از آلودگي محيطزيست به عمل آوريم. جنگل جاي انباشت پلاستيك و شيشه و آلومينيوم نيست، جنگل نگاهدارنده خاك و حافظ زندگي و هواي مورد نياز ماست كه اينگونه مورد تهديد واقع شده است. آبي كه مي گوييم مايه حيات است از رودخانه هايي تامين مي شود كه براثر عدم توجه مسئولين و اجراي ماده به 688 شدت آلوده شده است. طاهره جعفري