Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800231-51487S2

Date of Document: 2001-05-21

اصناف براي پرداخت ماليات سرگردان شده اند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: محمدرضا جعفريان نماينده مجمع امور صنفي توزيعي و خدمات در وزارت اقتصاد، از شيوه دريافت ماليات اصناف انتقاد كرد و خواستار تغيير شيوه فعلي به شيوه قبلي اخذ ماليات شد. وي گفت: مميزان مالياتي، از شيوه فعلي برداشت هاي متفاوت دارند و اين مساله موجب شده است تا علاوه بر اينكه دولت زيان ببيند، موديان نيز سرگردان شوند. وي گفت: نحوه اخذ ماليات مشاغل موجب هجوم موديان در مدت زماني كوتاه به ادارات دارايي و ناتواني اين مجموعه در پاسخگويي به موديان شده است. وي افزود: در حال حاضر مودي بايد چند روز براي پرداخت ماليات سرگردان باشد و گاهي از اين اقدام منصرف مي شود. اما با اصلاح شيوه پرداخت ماليات، شمار بيشتري از موديان قادر خواهند بود كه در زمان قانوني براي پرداخت ماليات خود اقدام كنند. وي روال گذشته وصول ماليات را شيوه مناسبتري خواند و افزود: اجراي مجدد همان شيوه با اتخاذ راهكاري جديد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در كاهش نارضايتي موديان مشاغل، موثر باشد. پيش از اين مميز پس از دريافت اظهارنامه، فيش پرداخت ماليات را براي مودي تنظيم مي كرد و مودي پس از واريز آن به بانك، مي توانست در فرصت مناسب براي ارائه فيش پرداختي به حوزه مربوطه، مراجعه كند. نماينده مجمع امور صنفي خدماتي و توزيعي تهران به اجرانشدن بند ب 1 توافقنامه عملكرد سال 78 و بند ب 2 و دستورالعمل معاون درآمدهاي مالياتي براي قطعي كردن پرونده هاي مالياتي سالهاي گذشته اشاره كرد و از پايمال شدن حقوق موديان به دليل اجرانشدن اين توافقها، خبر داد. وي تصريح كرد: برخي موديان تاكنون برگ تشخيص عملكرد سال 78 را دريافت نكرده اند.