Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800230-51479S5

Date of Document: 2001-05-20

نصب صندوق پستي براي اماكن مسكوني تجاري شد و اداري الزامي گروه شهري: شركت پست ديروز اعلام كرد كه براساس بخشنامه هيات وزيران به شهرداريهاي سراسر كشور، نصب صندوق پستي در محل درب اماكن مسكوني، تجاري و اداري الزامي است. اين شركت از عموم مردم، در شهرهاي بزرگ، به ويژه مالكان ساختمان ها و مجتمع هاي مسكوني، تجاري و اداري خواسته است تا با نصب صندوق پستي در محل درب ساختمان خود، شبكه پستي را در سرعت بخشيدن به ارسال و مراسلات نامه ها و امانات پستي خود، ياري كنند. براساس بخشنامه هيات وزيران، شهرداري ها موظف شده اند كه تنها براي ساختمانهايي كه نسبت به نصب صندوق اقدام كرده اند، پروانه ساختمان صادر كنند.