Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800230-51476S5

Date of Document: 2001-05-20

معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش: محيط مدرسه هاي كشور ايجاد مي شود با نشاطي در گروه علمي فرهنگي: با گسترش كاركردهاي فرهنگي وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان شاهد مدارس بانشاطي خواهند بود. رحيم عبادي معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش روز شنبه در چهارمين همايش مسئولان پرورشي ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور افزود: هويت آموزش و پرورش مطلوب، هويتي است كه مدارس آن، علاوه بر كاركرد آموزشي، كاركردهاي فرهنگي، هنري و ورزشي داشته باشند. وي يادآور شد: براي رسيدن به اين وضعيت، نياز به تغيير نگرش در بخشهايي از جامعه و ترويج فرهنگي هستيم كه براي آموزش و پرورش، كاركردي فراتر از آموزش خشك قائل هستند. به گفته معاون وزير آموزش و پرورش، اين فرهنگ در آموزش و پرورش نيز جا نيفتاده است و بعضا مورد غفلت قرار مي گيرد و هنوز بخشهايي از آموزش و پرورش، وظيفه نظام تعليم و تربيت را آموزش صرف مي دانند و انجام كار فرهنگي را پسنديده نمي دانند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر، مطلوبيت مورد نظر در نظام آموزش و پرورش وجود ندارد و گروهي از دانش آموزان و والدين، اين نظام را با آموزش و امتحانات اضطراب آور مي شناسند. به گفته معاون وزير آموزش و پرورش، وقتي محيطي براي دانش آموزان بانشاط نباشد، نمي توان انتظار انجام كارهاي آموزشي و پرورشي مطلوب را در آن مكان داشت.