Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800230-51474S7

Date of Document: 2001-05-20

اينترنت روز زبان هاي دنيا org/ethnologue/.sil.//www:http تعداد زبانهاي موجود در جهان به حدود 5000 برآورد مي شود اما اكنون شمار كمي از آنها شناخته شده و به كار مي روند. در واقع يكي از پيامدهاي گسترش رسانه هاي اطلاع رساني و ارتباطات از بين رفتن زبانهاي مهجور و غلبه زبانهاي پركاربرد شده است. در سايت امروز مي توانيد اطلاعات سودمند از زبانها در جهان كسب كنيد. خانواده هاي زبان، نقشه هاي زباني، توصيف زبانها، نمايه زبانهاي جهان و غيره از جمله ويژگيهاي اين سايت غني است.