Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800229-51470S4

Date of Document: 2001-05-19

براي جلوگيري از تخريب ساختمانها با عمر مفيد خانه هاي قزوين داراي شناسنامه مي شوند گروه شهرستانها: شهردار قزوين اعلام كرد: به منظور تعيين عمر ساختمانهاي شهر و برنامه ريزي براساس اين اطلاعات، طرح صدور شناسنامه براي خانه هاي بي شناسنامه قزوين اجرا مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري، حسين جعفري افزود: اين طرح با همكاري مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي اجرا مي شود و طي آن براي همه خانه ها شناسنامه صادر خواهد شد. وي گفت: با توجه به اين كه قزوين يكي از شهرهاي گران از نظر مسكن و اجاره بها در كشور محسوب مي شود با صدور شناسنامه براي خانه هاي بي شناسنامه و تعيين عمر خانه ها، از فعاليت سودجوياني كه قصد تخريب خانه هاي 20 و يا 30 ساله اي را دارند كه از استحكام لازم برخوردار هستند، جلوگيري مي شود. شهردار قزوين خاطرنشان ساخت: گراني مسكن و اجاره بها در قزوين نوعي ترغيب در سرمايه گذاران براي ساخت وساز انبوه به وجود مي آورد و سودجويان با خريد خانه هاي يك طبقه و تخريب آن به اموال عمومي ضرر مي رسانند و از اين پس با صدور شناسنامه ساختمان از اين گونه فعاليتها جلوگيري خواهد شد.