Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800229-51466S1

Date of Document: 2001-05-19

همزمان با آغاز امتحانات پايان سال دانش آموزان; آنچه والدين بايد درباره امتحانات دو نوبتي بدانند... * معلمان موظفند حداقل 5 نمره از ارزشيابي مستمر را به فعاليتهاي خارج از كلاس اختصاص دهند. بدين معني كه هر معلم مي تواند حتي بيشتر از 5 نمره نيز براي اين امر اختصاص دهد، اما كمتر از آن مجاز نيست اشاره; از آغاز سال تحصيلي امتحانات 801379 دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي شهر تهران دو نوبتي شد و اكنون در انتهاي سال تحصيلي و برگزاري امتحانات نوبت دوم همين دانش آموزان هستيم. همچنين براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و نيز نتايج مثبت حاصل از پژوهش هاي انجام شده توسط پژوهشكده تعليم و تربيت، قرار است از سال تحصيلي آينده، آيين نامه مربوط به امتحانات دو نوبتي در مدارس ابتدايي و راهنمايي سراسر كشور اعمال شود. در آستانه امتحانات خردادماه دانش آموزان، توسط معاونت آموزش عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و شوراي تحول اداري همين اداره كل، مطلبي در ارتباط با امتحانات دونوبتي تنظيم و در اختيار همشهري قرار گرفته است كه به جهت اهميت نكته هاي طرح شده در آن و نيز ضرورت اطلاع رساني به اولياي دانش آموزان، آن را در پي مي آوريم. گروه علمي فرهنگي اهداف در آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي، ارزشيابي از فعاليتهاي آموزشي و پرورشي از وظايف معلمان است كه به منظور كارآيي و اثربخشي مدارس و مشاركت فعال دانش آموزان در فرآيند ياددهي و يادگيري جهت نيل به هدفهاي زير انجام مي پذيرد: - 1 ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان. - 2 آگاه ساختن دانش آموزان از ميزان پيشرفت تحصيلي و تربيتي خود و نيز مطلع ساختن اولياي آنان از وضعيت تحصيلي فرزندانشان. - 3 پرورش استعدادها و پرورش روحيه تلاش ابتكار و رقابتهاي سالم دانش آموزان. - 4 حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم به منظور ارتقاي دانش آموزان برپايه تحصيلي بالاتر. - 5 به دست آوردن قسمتي از اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي از كيفيت و محتواي برنامه هاي آموزشي و روشها و وسايل و تدريس و كار مدارس. - 6 تشخيص استعدادها و علائق دانش آموزان به منظور راهنمايي آنان در فعاليتهاي آينده. ويژگيها و محاسن طرح لازم است اولياي محترم توجه داشته باشند كه روش امتحانات دو نوبته فقط تغيير ظاهري در برگزاري تعداد مراحل امتحانات در طول سال تحصيلي نيست، بلكه تغييري اساسي و بنيادين است كه به دنبال اهداف تعيين شده و محاسن متعددي ايجاد شده و اين روش تصميم دارد با حصول اهداف و محاسن مربوطه قدم در راه بهبود كيفي و كمي نظام آموزشي بردارد. برخي از محاسن اين طرح به قرار زير است: - 1 توجه به يادگيري عميق: امروزه يكي از عمده ترين مشكلات نظام آموزشي ما توجه مقطعي دانش آموزان به فراگيري مطالب درسي است كه در اين راستا غالبا قبل از امتحان به فراگيري و حفظ مطالب مي پردازند و پس از آن به فراموشي مي سپارند، لذا ميزان اطلاعات علمي دانش آموزان با معدل درسي آنان چندان همخواني اين ندارد روش امتحاني تلاش دارد تا از طريق ارزشيابي هاي مستمر، مشكلات نظام موجود را برطرف كرده و سطح كيفي اطلاعات دانش آموزان را بالا برد. -توجه 2 به تجربه علمي و عملي دانش آموزان: در آموزش و پرورش جديد يكي از مهمترين اصولي كه به آن پرداخته مي شود، اين است كه دانش آموزان مفاهيم علمي را خود تجربه كنند، زيرا علم ثابت كرده است مفاهيمي كه از طريق گوش ياد گرفته مي شود پايداري مطلوبي در ذهن ندارد، اما آن چه از طريق تجربه حاصل شود در ذهن انسان عمق يافته و به صورت پايدار باقي مي ماند، لذا مي بايست در نظام آموزشي خود شرايطي فراهم سازيم كه اين امكان را به دانش آموزان بدهد تا خود تجربه كنند. - 3 توجه به خلاقيت و ابتكار دانش آموزان: از آن جهت كه همه علوم به مفاهيم درسي ختم نمي شود و از طرف ديگر زمينه بروز روحيه خلاق دانش آموزان مي بايست فراهم شود، لذا طرح امتحانات دو نوبته فرصتي ايجاد مي كند تا آنان از استعدادهاي نهفته خود بهره مند شوند. - 4 توجه به افزايش طول مدت تحصيل: يكي از مهمترين دغدغه معلمان، كمبود وقت آموزشي با توجه به حجم كتب درسي و تعطيلات مختلف مدارس است. در اين روش با حذف يك نوبت امتحان، وقت مفيد آموزشي بيشتري در اختيار معلمان و دانش آموزان قرار مي گيرد. - 5 توجه به همزماني امتحانات كليه دوره هاي تحصيلي: شيوه امتحانات دو نوبته از آن جهت كه از نظر زمان امتحاني با دوره متوسطه و دانشگاهها نيز تقريبا مشابه است، لذا فرصت مناسبي براي برنامه ريزي خانواده ها ايجاد خواهد كرد. روش اجرا در روش امتحانات دو نوبته نمره هر، نوبت حاصل و ميانگين نمرات مستمر و پاياني دانش آموز در آن نوبت است. بدين مفهوم كه دانش آموز از هر درس 20 نمره به عنوان ارزشيابي مستمر و 20 نمره از امتحان پاياني كسب مي كند كه جمع و ميانگين آن، نمره دانش آموز در درس مربوطه براي هر نوبت خواهد بود. نمرات مستمر نمره مستمر دانش آموز براساس عملكرد آموزشي او در طول نوبت توسط معلم مربوطه تعيين مي شود. اين عملكرد شامل 3 نوع فعاليت است: - 1 پرسشهاي تدريجي: معلم هركلاس براساس برنامه كلاسي خود در طول هر نوبت از دانش آموزان پرسش هايي به صورت شفاهي يا بعضا كتبي خواهد پرسيد كه نمرات آن به عنوان پرسشهاي تدريجي ثبت مي گردد. اين پرسشها مي تواند در قالبهاي مختلف از طرف معلم مطرح شود. از جمله: پرسش انفرادي، پرسش گروهي، امتحانات كوتاه و... و معلم كلاس مي تواند حداكثر تا 15 نمره ارزشيابي مستمر را به اين نوع فعاليت دانش آموز اختصاص دهد. لذا دانش آموزان براساس اين روش و به دنبال اهداف تعيين شده طرح موظفند همواره آمادگي، پاسخگويي به پرسش هاي معلم را داشته باشند. - 2 تكاليف درسي: تكاليف درسي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تعليم و تربيت، خواهان ايجاد و مهارت نوشتن و يادگيري از طريق نگارش در لذا دانش آموزان است همواره علماي تعليم و تربيت بر مهم و حساس بودن آنان اتفاق نظر داشته اند. براساس آيين نامه امتحانات دو نوبته معلمان مي توانند قسمتي از نمره ارزشيابي مستمر را به تكاليف درسي آنان اختصاص دهند. ميزان اين نمره با نمره پرسشهاي تدريجي جمعا و حداكثر 15 نمره خواهد بود. براي مثال ممكن است معلمي تصميم بگيرد 12 نمره به پرسشهاي تدريجي و نمره 3 به تكاليف اختصاص دهد و يا... معلمان تلاش دارند تا از طريق تكاليف درسي، ضمن اين كه مهارت آنان را در نگارش و آموزش تقويت مي كنند، به نظم و زيبايي كار نيز توجه نمايند، به طوري كه بهنگام بودن انجام تكاليف، زيبايي و تميزي دفتر تمرين دانش آموزان مي تواند معيارهاي معلمان براي اختصاص نمره به تكاليف درسي باشد، لذا توجه دانش آموزان به انجام به موقع تكاليف و رعايت نظم و نظافت از ضروريات اين برنامه است كه مي تواند صفت پسنديده نظم و نظافت را در دانش آموزان تقويت كند. - 3 فعاليتهاي خارج از كلاس: معلمان موظفند حداقل 5 نمره از ارزشيابي مستمر را به فعاليتهاي خارج از كلاس اختصاص دهند. بدين معني كه هر معلم مي تواند حتي بيشتر از 5 نمره نيز براي اين امر اختصاص دهد، اما كمتر از آن مجاز نيست، فعاليتهايي كه در اين خصوص مورد توجه معلمان گرامي است عبارتند از: تحقيق: به منظور افزايش روحيه پژوهشي در دانش آموزان و جلب توجه آنان به اين مساله بسيار مهم، لازم است معلمان محترم با توجه به ميزان اطلاعات، پايه تحصيلي، مفاهيم درسي و توان دانش آموزان آنان را به كارهاي پژوهشي ترغيب نمايند. در اين خصوص به همكاران گرامي توصيه شده است ميزان تحقيقات خواسته شده متناسب بوده و تلاش كنند به صورت مختصر و مفيد ارائه شود تا امكان مطالعه و برگشت آن به دانش آموزان بيشتر ميسر باشد. ساخت وسايل: هدف عمده از ساخت وسايل آموزشي در دروس مختلف تنها ايجاد مهارت و هنر در دانش آموزان نيست، بلكه هدف اصلي ارج نهادن به فكر و انديشه و رشد استعدادهاي دروني آنان است، لذا از سوي معلمان گرامي به صورت انفرادي يا گروهي كارهاي متناسب با مفاهيم درسي از دانش آموزان خواسته مي شود. بازديد و گزارش نويسي: تهيه گزارش از بازديدهاي علمي نه تنها باعث ايجاد مهارت نگارش دانش آموزان مي شود، بلكه عامل بسيار مهمي در پايداري اطلاعات است و فرد را با مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.. بيشتر آشنا مي سازد. تهيه روزنامه ديواري و فعاليتهاي گروهي: به منظور ايجاد رابطه صميمي بين دانش آموزان و توجه به اثر گروه در تربيت اجتماعي دانش آموزان، فعاليتهاي گروهي از اهميت خاصي برخوردار است به طوري كه امروزه علماي تعليم و تربيت بر اين اعتقادند كه مي بايست از نيروي موجود در دانش آموزان جهت يادگيري ساير دانش آموزان از طريق همياري استفاده كرد از جمله مصاحبه، بازي آموزشي و... كه براساس ابتكار معلمان انجام مي شود. نمرات پاياني اين نمره براساس ارزشيابي پايان هر نوبت كه طي يك برنامه امتحاني از پيش تعيين شده انجام مي شود، حاصل مي گردد و ملاك آن نيز 20 نمره است. انتظاراتي كه از اوليا داريم بديهي است كه تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم در سايه برنامه ريزي و همت مربيان وخانواده ها مقدور خواهد بود و با توجه به اين كه ساعات حضور كودكان و نوجوانان در منزل حدود سه برابر زماني است كه در مدرسه به سر مي برند، لذا اهميت فعاليت خانواده در خصوص مسائل آموزش و پرورش دانش آموزان مهمتر از آن چيزي است كه در مدرسه اعمال مي شود. لذا از اولياي محترم انتظار مي رود: نسبت به طرح جديد امتحانات دونوبته كاملا توجيه شده و با ديدي مثبت و صحيح نسبت به پشتيباني طرح همت گمارند. برنامه دانش آموزان را هر روز كنترل كرده و به جهت اهميت ارزشيابي مستمر تلاش نمايند آنان به اين اصل مهم توجه كنند. در ساخت وسايل آموزشي فقط دانش آموزان را راهنمايي كنند، زيرا آنچه مهم است باروري فكر و انديشه كودكان و نوجوانان است، نه ساخت وسيله. با مدرسه در ارتباط باشند و همواره فعاليتهاي درسي و خارج از كلاس دانش آموزان خود را با معلمين مربوطه هماهنگ كنند. تلاش نمايند دانش آموزان مفاهيم درسي را خود تجربه كنند و تا آنجا كه مقدور است امكانات اين تجربه را فراهم كنند.