Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800227-51458S2

Date of Document: 2001-05-17

در يكصدوپنجاه ونهمين جلسه فوق العاده شدمشكل فاضلاب زندان قصر شوراي شهر مطرح ناشي از سهل انگاري و اهمال پيمانكار بوده است گروه شهري: يكصد وپنجاه و نهمين جلسه فوق العاده علني شوراي اسلامي شهر تهران ديروز به رياست محمد عطريانفر برگزار شد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه ديروز ضمن قدرداني از فعاليت هيات رئيسه سابق اين شورا گفت: اميدوارم بين اعضاي شورا، صميميت و تفاهم برقرار باشد، تا با حفظ اقتدار شوراها به مردم خدمت كنيم. وي افزود: اگر محصول رابطه شورا و شهرداري به نفع مردم منجر نشود، دوران خوبي را پشت سر نخواهيم گذاشت. به گزارش روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه فوق العاده علني ديروز ( ارديبهشت ) 26 جوابيه شهردار تهران به تذكر اعضاء اين شورا در خصوص عدم حل مشكل فاضلاب زندان قصر خوانده شد. شهرداري تهران علت جريان يافتن فاضلاب زندان قصر به بيرون از محوطه زندان را پس از تعطيلات نوروزي امسال، سهل انگاري پيمانكار پروژه تصفيه خانه فاضلاب زندان و اهمال مسئولان زندان قصر اعلام كرد. اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران سال گذشته در هفتادمين جلسه رسمي شورا مبلغ 2 ميليارد ريال به حل مشكل فاضلاب زندان قصر اختصاص دادند، اما پس از تعطيلات نوروزي، فاضلاب اين زندان به بيرون از محوطه زندان جريان يافت، كه اين موضوع باعث نارضايتي شهروندان ساكن اطراف زندان قصر در شد همين رابطه، سه تن از اعضاي شورا، دكتر صديقه وسمقي، مهندس رحمت الله خسروي و مهندس ابراهيم اصغرزاده به دليل باقي بودن مشكل و ارائه نشدن گزارش طرح تصفيه خانه فاضلاب زندان قصر به شهردار تهران تذكر دادند. در جوابيه شهردار تهران به اين تذكر، آمده: با استناد به مصوبه هفتادمين جلسه رسمي شوراي محترم اسلامي شهر تهران مبلغ 2 ميليارد ريال جهت طرح تصفيه خانه فاضلاب زندان قصر توسط سازمان زندانها و با نظارت شهرداري منطقه 7 در /6/79 26تاريخ به اتمام رسيده و مراحل آماده سازي جهت راه اندازي و تست هاي آزمايشي آغاز و از آذر ماه 79 به بهره برداري سيستم رسيد مزبور از شروع بهره برداري تا پايان سال 1379 به نحو مطلوبي فعال بوده كه متاسفانه در ايام تعطيلات نوروزي به علت سهل انگاري پيمانكار و اهمال مسئولان زندان، دچار نقص فني شده و يكي از پمپهاي آن از مدار خارج بدين مي شود ترتيب با ازكارافتادن سيستم و جريان يافتن فاضلاب به بيرون از محوطه زندان، موجبات نارضايتي شهروندان را فراهم مي نمايد; به گونه اي كه مردم در روزهاي 19 و 20 فروردين به نشانه اعتراض در مقابل درب زندان تجمع كرده و منطقه مزبور به محض اطلاع بلافاصله از وضعيت پيش آمده با تلاش شبانه روزي اقدام به رفع نقص نموده و سيستم را مجددا فعال مي نمايد. در جلسه ديروز، اعضاي حاضر شورا، صلاحيت سيد محمود حسيني شهردار منطقه 10 را به عنوان قائم مقام ذيحساب يك منطقه و 10 صلاحيت يوسف مشهدي ياري شهردار منطقه 18 را به عنوان قائم مقام ذيحساب يك منطقه 18 و صلاحيت داود رنجبر شهردار منطقه 17 تهران را به عنوان قائم مقام ذيحساب يك منطقه 17 تاييد كردند.