Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800227-51455S3

Date of Document: 2001-05-17

آشنايي با نشريات علمي فرهنگي آفتاب (ماهنامه دانشجويي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي )/ سال اول شماره دوم 500 /ريال مديرمسئول: علي اصغر /هدايتي سردبير: محبوبه /كريمي نشاني: تهران: صندوق پستي. 3463119395 ثمر (خبرنامه سازمان بازنشستگي كشور )/ شماره سي و چهارم، /صفحه 8 مديرمسئول: سيد عبدالحسين /ثابت تلفن. 8964094 كمان (دو هفته نامه ادب و هنر پايداري )/ سال ششم، شماره صدو هفده - يازدهم 1380 16 ارديبهشت صفحه 2000 /ريال صاحب امتياز و مديرمسئول: هدايت الله /بهبودي سردبير: مرتضي /سرهنگي /تلفن صندوق 6721296 پستي - 13145. 1546 علوم سياسي (فصلنامه تخصصي موسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع )/ سال سوم - شماره دوازدهم زمستان - 1379 صفحه 368 چهارهزار /ريال صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي باقر العلوم ( ع )/ مديرمسئول: سيد محمد تقي آل سيد /غفور سردبير: نجف /لك زايي تلفن - 7732062 7732961 (درقم ). زائر (ماهنامه بين المللي فرهنگي، اجتماعي واعتقادي آستان قدس رضوي )/ مديرمسئول و سردبير: محمد ابراهيم تلفكس /محمدي. / 221319651 صندوق پستي: مشهد- 1363 91735 خبرنامه دانشگاه تربيت /مدرس دوره جديد شماره 34 (شماره مسلسل ) 58 مدير مسئول: دكتر محمود /صادقي سردبير: علي معيني /باده /تلفن 8004535 8011001 دورنگار. بيوتكنولوژي (نشريه دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري - مركز مطالعات بيوتكنولوژي )/ شماره 54 /فروردين 1380 مديرمسئول و سردبير: دكتر فريدون /بهبودي صندوق پستي / 4656983 113513445 دورنگار. شيمي و مهندسي شيمي ايران (نشريه جهاد دانشگاهي ايران به زبان انگليسي )/ سردبير: دكتر محمد نبي سر /بلوكي سال نوزدهم /شماره 2 صندوق /پستي 436414155 تلفن - 6496429 . 6496428 خبرنامه آموزش /عالي صاحب امتياز: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش /عالي مديرمسئول: دكتر جعفر /توفيقي سال دوم /شماره 15 تلفن 2050372 82010616 و. آموزش هماهنگ (ماهنامه علمي، تخصصي و آموزشي )/ صاحب امتياز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سردبير مسعود /سليماني صندوق پستي: تهران -/ 8842652 51619615 دورنگار. خبرنامه دانشگاه علم و صنعت ايران / مدير مسئول و سردبير: دكتر علي نصيري /طوسي مدير اجرايي: عليرضا كبير /بياتي /تلفن 7451180 /دورنگار 7451517 نشاني اينترنت. just.www ir.ac. پژوهش (فصلنامه پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي ) / مدير مسئول: دكتر حسينعلي /قبادي سردبير: دكتر احمد /پوراحمد تهران - صندوق پستي 131613145 / تلفن: / 6492129 6497561 دورنگار. براي فردا (نشريه ماهانه معاونت پژوهشي دبيرستان علامه حلي تهران )/ مدير مسئول: شهاب /جوانمردي سردبير: مهدي /كنعاني صندوق /پستي 49913185 /تلفن دورنگار 545556 . 548850 خبرنامه بنياد علمي /زيرك زاده سال پنجم شماره 45 /فروردين 1380 8789275 /تلفن 8789270 /دورنگار پست الكترونيكي net.@neda Zsf. سرباز (ماهنامه جوانان سرباز )/ ارديبهشت 1380 52 ماه صفحه، هزار /ريال صاحب امتياز: سازمان عقيدتي سياسي /ارتش تهران - صندوق پستي 171411365 / /تلفن 3331043 دورنگار . 3335804 اويرنجي (نشريه دانشجويي دانشجويان آذربايجاني دانشگاه صنعتي اميركبير )/ مدير مسئول: علي /ساعي نشاني الكترونيكي com.azbiltop @ Oyrenci سروش /نوجوان ماهنامه ادبي - هنري، سال چهاردهم، 68 /ارديبهشت 1380 صفحه - /تومان 100 مدير مسئول: علي اكبر /اشعري سردبيران: قيصر امين پور، بيوك /ملكي تلفن: 8309051 رشد آموزش راهنمايي تحصيلي (نشريه اي از سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي )/ مدير مسئول: عليرضا /حاجيان زاده سردبير: جعفر /رباني سال هشتم 27 1500 شماره /ريال تهران - صندوق /15875 6585پستي