Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800227-51452S5

Date of Document: 2001-05-17

گزارش سي امين جلسه شوراي عالي توسعه سينماي ايران سينمابه اعتمادنفس نياز دارد سي امين جلسه شوراي عالي توسعه سينمايي ايران با حضور سيف الله داد، باقر نژاد، مديركل نظارت و پشتيباني، فواد نور، جهانگير الماسي، سيروس الوند، حقيقي، فرشته طائرپور و پروين نوين در محل معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد. در اين جلسه بيژن امكانيان در مورد دادگاه صالحه كه در پيش نويس ماده 5 قانون سينما به آن اشاره شده بود اظهار داشت: دادگاه صالحه بي معناست و ژست دموكراسي را براي هنرمندان از بين مي برد و نوعي مرزبندي ايجاد مي كند. وي ادامه داد: چرا ما شوراي نظارت عالي را تقويت نكنيم، به گونه اي كه جاي دادگاه صالحه را بگيرد. برزگر در رابطه با دادگاه صالحه گفت: وجود اين دادگاه مثل شمشيري است كه بالاي سر همه كارگردانان و تهيه كنندگان است; اما شوراي نظارت عالي قوي تر از دادگاه است و از هر سه قوه يك نماينده وجوددارد و شوراي نظارت عالي هم مي تواند اختيارات دادگاه را دارا باشد و اگر وجود دادگاه صالحه ضروري است، بايد به صورت كمرنگ فعاليت كند. كيايي در همين راستا افزود: اگر قرار است سينما از فيلتري بگذرد، اين فيلتر بايد متشكل از كارشناسان باشد. سيف الله داد در همين رابطه توضيحاتي داد و تصريح كرد: در قانون اساسي ما، حق قضاوت به قاضي داده شده است نه به شخص ديگري; افراد ديگر مي توانند به قاضي كمك كنند و موضوع را براي قاضي روشن كنند، ولي قانون اساسي حق قضاوت را به قاضي داده و اين كه ما كار قضاوت را به شخص ديگري غير از قاضي بسپاريم، كار نادرستي است. در ادامه در رابطه با مساله مسئوليت كارگردان و تهيه كننده اظهار نظرهايي ارائه شد و سيف الله داد در اين رابطه اظهار داشت: اگر در اين راستا كارگردان حذف شود، تهيه كننده هم هر چيزي را كه حس كند مشكل برانگيز خواهد بود، حذف مي كند و در اين صورت تهيه كننده وارد قلمرو كارگردان مي شود و تهيه كننده در واقع سانسور چي عليه كارگردان مي شود. وي اضافه كرد: از طرف ديگر اگر كارگردان حذف شود، كليه مسايل روي دوش تهيه كننده مي باشد و اين جا تهيه كننده است كه نقش سانسورچي را براي جلوگيري از خطاها بر عهده مي گيرد، پس تهيه كننده به سمت محافظه كاري مي رود و كارگردان به سمت تهور مي رود; پس بايد قانوني گذاشته شود كه مسايل تعديل شود. سيروس الوند در اين راستا تاكيد كرد: مسئوليت درون خودش اختيار را به دنبال دارد، اگر تهيه كننده و كارگردان با هم باشند، اعتماد به نفسي ايجاد مي شود و سينما به اين اعتمادبه نفس نياز دارد و اين كه خطرات نبود كارگردان به مراتب بيشتر از خطرات حضور ايشان است.