Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800226-51450S3

Date of Document: 2001-05-16

ضوابط و راهكارهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران گروه سياسي: طرح 26 ماده اي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، ديروز در مجلس به بحث گذاشته شد كه ماحصل آن تصويب تعدادي از مواد آن بود. بدين ترتيب تاكنون 8 ماده از مجموع مواد اين طرح به تصويب مجلس رسيده است. براساس مواد مصوب، سرمايه دولت هاي خارجي در ايران، سرمايه خصوصي تلقي مي شود، همچنين هيات سرمايه گذاري خارجي به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست سرمايه گذاري هاي خارجي تشكيل خواهد شد. به گزارش خبرنگار همشهري به موجب ماده 7 طرح ياد شده، به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي مركب از معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و معاون وزارت امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي و حسب مورد معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي شود. در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد. تبصره اين ماده سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني را نيز مكلف كرده است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح كند. هيات سرمايه گذاري خارجي هم موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد. براساس ماده 8 همين طرح به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور، تمام دستگاههاي ذيربط از جمله وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و كار و امور بانك اجتماعي، مركزي، گمرك، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و سازمان محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران اقدام كنند. نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند. طبق ماده ديگري از تشويق طرح و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذاري هاي، خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، معافيت ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است، به طور يكسان برخوردار مي باشند. در ماده ( ) 10 اين طرح تاكيد شده است: سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذارزش واقعي آن سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از سلب مالكيت. همچنين براساس يكي ديگر از مواد اين طرح كه ديروز به تصويب رسيد سرمايه هاي دولتهاي خارجي در ايران، سرمايه خصوصي تلقي مي شود و تابع قوانين و مقررات تجاري خواهد بود. در يكي ديگر از مواد تصويب شده نيز آمده است: پذيرش سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران نبايد متضمن اعطاي حقوق انحصاري و امتياز توسط دولت به سرمايه گذاري خارجي باشد. منظور از حقوق انحصاري و امتياز در اين ماده، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را نسبت به سرمايه گذاران داخلي در موقعيت انحصاري قرار دهد. مواد باقي مانده از اين طرح امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد. نطق هاي پيش از دستور در جلسه علني ديروز مجلس چهار نماينده از حوزه هاي مختلف كشور طي سخناني به موضوعات مختلف ازجمله انتخابات رياست جمهوري 80 پرداختند. نماينده درود و ازنا: تاييد دوباره غلامرضا عبدالوند نماينده درود و ازنا با اشاره به فرارسيدن ايام انتخابات حضور مردم در پاي صندوق هاي راي را به معناي تاييد دوباره انقلاب اسلامي تعبير كرد و گفت: چرا دانسته يا ندانسته به منظور اعمال قدرت و بدون در نظر گرفتن حقوق ديگران به گونه اي حركت كنيم كه به مشاركت مردم لطمه وارد؟ شود وي با اشاره به اهميت و آثار مهم فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب، تاكيد كرد كه فرمان مقام رهبري تنها به دور از اغراض جناحي است كه مي تواند به خوبي اجرا شود. نماينده كرمان: يك شبه نمي توان مشكلات را حل كرد سيدحسن خوشرو نماينده كرمان و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اظهار اين مطلب كه مشكلات كشور يك شبه ايجاد نشده اند تا بتوان يك شبه تمام آنها را حل كرد خاطرنشان ساخت: حل معضلات مملكت با همت صاحبان انديشه و سرمايه مادي و فكري تمامي آحاد مردم ميسر وي است از حضور مردم در انتخابات دوره قبل رياست جمهوري تحت عنوان حماسه اي بزرگ ياد كرد و با اشاره به بحرانها و موانع پيش روي دولت نسبت به فرار مغزها و خروج سرمايه از كشور ابراز نگراني كرد و متذكر شد كه ادامه اين روند، پديده اي خطرناك محسوب مي شود كه شريان هاي توليد و فعاليت را از كار خواهد انداخت. نماينده تهران و عملكرد سران الهه كولايي، نماينده مردم تهران با انتقاد از اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه كه اين قوه را پاسخگوي قوه مقننه تلقي نكرده اند تصريح كرد: قوه مقننه مي تواند در تحقق اصلاحات و بازسازي دستگاه قضايي به رهبري اين قوه ياري رساند. وي گفت: 76 90 اصول و 160 قانون اساسي به ضرورت و روشني بحث پاسخگويي قوه قضائيه و قوه مقننه را مورد تاكيد قرار داده است. كولايي افزود: آنچه كه جهان، بناي قضاوت و ارزشيابي خود درخصوص جمهوري اسلامي قرار خواهد داد نحوه عملكردهاي سران قوا و يا درواقع مسئولان و مقامات بلندپايه نظام است. نماينده بابل: مواضع خود را بگوييد محسن نريمان نماينده بابل با بيان اين مطلب كه نامزدهاي احراز صلاحيت شده انتخابات 80 بايد موضع خود را درخصوص توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، جامعه مدني و حوادث تلخي نظير قتل هاي زنجيره اي و حادثه كوي دانشگاه به صورت روشن بيان كنند افزود: بدين ترتيب شور و اشتياق در ميان مردم شكل گرفته و حماسه حضور تحقق خواهد يافت و اين خواسته نظام ماست. اعتراض رئيس مجلس پس از سخنان كولايي، مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: من در نامه اي به آقاي هاشمي شاهرودي نوشتم كه بعضي از مسئولان قوه قضائيه همچون آقاي مبشري به مجلس بيايند و تذكراتي را كه نمايندگان بشنوند دارند، و به آنها پاسخ گويند. وي افزود: آقاي شاهرودي نيز به ديدن من آمدند و گفتند كه يك روابط اينچنيني در ميان ما و مجلس شكل گيرد و پس از آن جواب نامه مرا مشروح دادند، اما بنا نبوده كه نامه ما و جواب آن منعكس شود. رئيس مجلس با بيان اينكه من آدمي نيستم كه كسي به من زور بگويد و در تمام عمرم نه زير بار زور رفته ام و نه به كسي زور گفته ام، خطاب به هيات رئيسه مجلس گفت: براي چه نامه شخصي من را دست آقايان مي دهيد تا در جلسه خوانده شود.