Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51440S15

Date of Document: 2001-05-15

شوراي شهر شيراز استعفاي رئيس خودرا پذيرفت اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز در نشست خود با استعفاي دكتر مغاره رئيس اين شوراموافقت كردند. به گزارش خبرنگار ما در شيراز در اين موافقتنامه كتبي كه مخاطب آن فرمانداري شيرازاست با قدرداني و سپاس از كوشش هاي دكتر مغاره در امورمختلف شورا و مجمع كلان شهرهاي كشور در دوران تصدي پست مذكور، از استعفاي نامبرده ابراز تاسف شده است. در نامه مذكور آمده است كه مذاكرات تعدادي از اعضاي شورا وسايرين در موردهمكاري مجدد و بهره گيري از نظرات كارشناسي ايشان، در شورا مورد موافقت وي قرار نگرفته است.