Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51439S9

Date of Document: 2001-05-15

همراه با نمايشگاه بين المللي تهران ( ) 5 * درپي تعطيلي روز نمايشگاه اربعين، كتاب، گروهي از ناشران خواستار آن شدند كه بر مدت نمايشگاه يك يا دو روز اضافه شود. * طراحي غرفه هاي برخي سالنها اگر چه مفيد و به نسبت سال گذشته بهتر است، اما برخي از ناشران كه در سمت چپ در ورودي سالنها قرار گرفته اند، از اين تقسيم بندي چندان راضي به نظر نمي رسند و معتقدند كه خريداران به دليل تمايل به گردش به راست به غرفه هاي سمت چپ سالنها كم توجهي نشان مي دهند. * سالهاي گذشته رسم بودكه به گروهي از اهل قلم سهميه اي هر چند اندك از بن كتاب تعلق مي گرفت و اين كار همانند لنگه كفشي در بيابان غنيمت بود. اما از سال گذشته و امسال اين كار قطع شده اين است در حالي است كه بن كتاب به صورت آزاد در برخي نقاط به فروش مي رسد. و البته در اين ميان وزارت علوم و فناوري كه هر ساله بخشي از بن دانشجويان و اساتيد را تامين مي كرد نيز مشخص نيست كه چرا تعداد اين بن ها را به اندازه اي كم كرده است كه حتي به قدر آن لنگه كفش معروف در بيابان هم غنيمت نيست. * هوشنگ مرادي كرماني روز گذشته در چند غرفه حاضر شد و به سئوالات علاقه مندان آثارش پاسخ گفت. كرماني كه به تازگي مدرسه اي كه وي در دوران كودكي و نوجواني اش در آن تحصيل مي كرد، به نام وي نامگذاري شده مجموعه است، قصه هاي مجيد را در هياتي تازه و شكيل و با مقدمه اي خواندني از سوي انتشارات معين در نمايشگاه عرضه كرده اين است كتاب پيش از اين و از سوي ناشر ديگري عرضه مي شد كه متاسفانه به دليل توزيع نامناسب، خواستاران اين كتاب را چندان بدان دسترسي نبود. * از جمله برنامه هايي كه امسال با استقبال علاقه مندان روبرو شد برنامه هاي سالن جوان است كه در سالن 26 E برگزار مي شود. امروز و در همين سالن برنامه هايي چون دومين جلسه شعر جوان، مسابقه كتابشناسي، گفتگو با پيمان هوشمندزاده (عكاس ) نقد، آثار جوان، با حضور آتوسا صالحي و مژگان كلهر، مسابقه مشاعره، كارگاه آموزشي ترجمه با حضور رضي هيرمندي مترجم آثار نسل سيلور استاين، و بررسي موانع چاپ و نشر مولفان جوان برگزار مي شود. * در دو سال گذشته و با همكاري ابراهيم نبوي و نيك آهنگ كوثر و انتشارات روزنه حوادث جالب توجه سالهاي 77 و 78 به صورت دو كتاب در سال 77 اتفاق افتاد و در سال 78 اتفاق افتاد منتشر شد. امسال نيز اين همكاري صورت گرفته و ناشر سعي دارد اين اثر را كه در سال 79 اتفاق افتاد نام دارد به نمايشگاه برساند. * در حالي كه براي واگذاري غرفه هاي سالنها، از سوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان، ضوابط خاصي چون تيراژ كتاب و مقدار كتابهاي انتشار يافته هر ناشر ملاك تخصيص غرفه در نظر گرفته شده بود، يكي از ناشران كه در سال گذشته نيز با دو نام در دو سالن غرفه گرفته بود، امسال نيز موفق به دريافت دو غرفه شده است، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر تحت نام موسسه و در سالن 5 و تحت نام پژوهشگاه دانش و انديشه معاصر در سالن 10 و 11 غرفه دارد و جالب اينكه در هر دو غرفه كتابهاي يكساني را عرضه مي كند. * كتاب لوياتان توماس هابز كه 8 سالي از سوي يكي از موسسات انتشاراتي دولتي در انتظار چاپ بود و ناشر هر روزه به مترجم كتاب وعده چاپ آن را مي داد، در نهايت و از سوي نشر ني به نمايشگاه اين رسيد اثر را دكتر حسين بشيريه ترجمه كرده و از جمله آثار كلاسيك در حوزه علوم و فلسفه سياسي به شمار مي رود. * در نهايت آنكه روز يكشنبه و در همين ستون از انتشار شاهنامه اي كم نظير سخن گفتيم كه جلد نخست آن از سوي انتشارات هيرمند در نمايشگاه امسال عرضه شده است، در نوشتن آن خبر كم دقتي صورت گرفته بود كه صورت درست آن اين است كه اين شاهنامه از سوي مهري بهفر و در 10 جلد تدوين شده است و ويراستاري آن را هوشنگ رهنما و بهمن حميدي انجام داده اند. ويژگي اين شاهنامه در آن است كه در آن شرح يكايك ابيات، تعابير كنايي -استعاري و نكات اساطيري، گزارش و ريشه شناسي واژگان، همراه با برگردان عربي و انگليسي و البته با زباني همه فهم و آسان ياب آمده است.