Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51438S1

Date of Document: 2001-05-15

نگاهي به نقش انجمن هاي شوراياري شوراياري حضور گسترده تر مردم در مديريت شهرها حفظ حقوق شهروندان و تسري ديدگاههاي آنان در سطوح مختلف مديريت شهري تا حد زيادي بستگي به گسترش نهادهاي مدني و ميزان مشاركت عمومي در تصميم گيري ها دارد. با تاسيس شوراها به عنوان گسترده ترين نهاد مدني و ورود برگزيدگان مردم به عرصه مديريت شهري راه براي رسيدن به اين هدف هموار شد ولي به دليل شكل گيري ناقص شوراها از جمله تشكيل نشدن شوراهاي محلي به عنوان حلقه هاي واسط شورا با مردم; تحقق يك مشاركت فراگير و عمومي در امور شهري با مشكلاتي روبه رو بوده است و شوراهاي شهر طي 2 سال عمر خود كوشيده اند به طرق مختلف اين كمبود را جبران كنند. در اين ميان شوراي اسلامي شهر تهران به دليل گستردگي شهر و مشكلات فراوان و نيز كافي نبودن تعداد 15 عضو شورا براي اداره مطلوب اين كلان شهر، سال گذشته با تصويب طرح انجمن هاي شوراياري و اجراي آزمايشي آن درمحله 10 تهران كوشيد تا كمبود شوراهاي محلي را به نحوي جبران كند و در سال جاري نيز قصد دارد انتخابات انجمن هاي شوراياري را در يكصد محله ديگر تهران برگزار كند. فاطمه جلايي پور عضو شوراي شهر در اين باره مي گويد: شوراها به دليل تشكيل نشدن نهادهاي پائين دستي هم اكنون با مشكل مواجه هستند. از اين رو شوراي شهر تهران براي جبران اين نقيصه طرح انجمن شوراياري را تصويب كرد كه مورد استقبال وزارت كشور و معاونت امور شوراها نيز قرار گرفت. وي افزايش نظارت مردم بر ارائه خدمات شهري، افزايش سطح آگاهي مردم محله نسبت به امور مختلف ازجمله حقوق شهروندي، برقراري ارتباط منطقي و پايدار ميان شهروندان ساكن يك محله، تقويت منافع جمعي شهروندان ساكن در تسريع محله، در انتقال خواسته هاي شهروندان به مسئولان و بهبود شرايط زندگي جمعي درمحله را از ويژگي هاي طرح انجمن هاي شوراياري عنوان كرد. وي هدف از تشكيل اين انجمن ها را مشاركت مستقيم مردم در امور شهري دانست و افزود: اين انجمن ها مي توانند با مراجعه به مردم مشكلات محله را اولويت بندي و براساس طرح هاي كارشناسي شده به شورا انتقال دهند. هدف شورا اين است كه نيازهاي واقعي محله ها برطرف شود زيرا در بسياري موارد اعتبارات در يك محله صرف طرح هايي مي شود كه مشكل واقعي آن محله نيست. از اين گذشته شهرداري در حال حاضر يك سري كمك هايي به مساجد و مدارس مي كند ولي معلوم نيست اين كمك ها به طور واقعي هزينه مي شود يا ما نه از شهرداري درخواست كرده ايم كه اين كمك ها در وهله نخست با تشخيص انجمن هاي شوراياري صورت گيرد. اين عضو شوراي شهر، انجمن هاي شوراياري را خودجوش، غيردولتي، غيرسياسي، داوطلبانه و مردمي دانست و افزود: آنها وابستگي مالي به شوراي شهر ندارند زيرا وابستگي مالي بزرگترين ضربه به آنهاست. وي با تاكيد بر نقش انجمن هاي شوراياري در تحقق شعار شايسته سالاري گفت: اين انجمن ها با توجه به دخالت در فرايند تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت بهترين زمينه تمرين براي مديران آينده شهري و كادرسازي براي شوراهاي بعدي مي باشد و مي تواند راه را براي تشكيل شوراهاي محلي هموار كند. اين عضو شوراي شهر افزود: انجمن هاي شوراياري با شكوفا ساختن استعدادهاي نهفته در محله و به فعليت درآوردن آنها مي توانند ضمن كمك به حل مشكلات شهري و ايجاد انسجام بين مردم محله افراد را به محله هاي خود علاقه مند سازند به گونه اي كه مردم نسبت به محله خود نوعي تعلق خاطر داشته باشند. جلايي پور درباره چگونگي شكل گيري اين انجمن ها گفت: انجمن شوراياري با انتخاب مستقيم مردم محله شكل مي گيرد و مردم هر محله از ميان نامزدها 7 نفر را به عنوان اعضاي اصلي و 3 نفر را به عنوان اعضاي علي البدل براي مدت 2 سال انتخاب مي كنند. وي با تاكيد بر استقبال پرشور زنان و جوانان در انتخابات شوراياري افزود: انجمن شوراياري هم اكنون در 10 محله تهران تشكيل شده و شوراي شهر درنظر دارد در سال جاري انتخابات را در يكصد محله ديگر برگزار كند و اولويت با محله هايي است كه داوطلبانه اعلام آمادگي كرده باشند. جلايي پور با مفيد دانستن انجمن هاي شوراياري براي نظارت بر امور شهري گفت: معاونت اجتماعي شهرداري و شهرداران مناطق نيز از اين طرح استقبال كرده اند. دكتر پرويز پيران جامعه شناس و طراح انجمن هاي شوراياري نيز فلسفه و ضرورت تشكيل انجمن هاي شوراياري را خلا تشكيلات پائين دستي شوراها مي داند و مي افزايد: در آينده با تشكيل شوراهاي استان و برطرف شدن خلا تشكيلات بالادستي شوراها درواقع الگوي شورايي تكميل مي شود. وي معتقد است: با اجراي طرح شوراياري در كليه محله هاي تهران شوراي شهر حيطه قدرت خود را در بيش از 400 محله تهران گسترش خواهد داد و به جاي اينكه زحمت اداره شهر بر دوش 15 عضو شورا باشد انجمن هاي شوراياري اين محله ها نيز در اداره شهر سهيم خواهند بود كه در اين صورت مشاركت واقعي شكل مي گيرد و مردم در سرنوشت محله و كوچه خود شريك مي باشند. وي مهمترين مسئوليت انجمن هاي شوراياري را تشكيل گروههاي كاري نظير توانمندسازي و ايجاد انسجام بين مردم محله، علاقه مندي افرادبه محله هاي فضاي فقرزدايي، خود، سبز، نظافت ديدبان محله، محله براي آگاه سازي و مبارزه با جرايم موادمخدرو گروه ورزش مي داند و مي افزايد: اگر براي نمونه گروه فضاي سبز بتواند به افراد ياد دهد جمعه ها كه به پارك مي رويد به پارك صدمه نزنيد سالانه ميليارد 11تومان صرفه جويي مي شود. گزارش از: غلامرضا رفيع