Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51436S6

Date of Document: 2001-05-15

يادداشت اقتصادي انتخابات، اقتصاد، مردم حق مردم و كانديداها- 1 محمدصادق جنان صفت نامزدهاي مورد تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي براي كسب مقام رياست جمهوري اسلامي ايران تا چند روز ديگر به مردم معرفي خواهند شد. پس از آن، كانديداها فعاليت هاي تبليغاتي خود را براي جلب آراء مردم آغاز خواهند كرد. حضور و سخنراني در اجتماعهاي برنامه ريزي شده توسط كانديداها و يا طرفداران آنها، گفت وگو با روزنامه ها و ساير مطبوعات و برگزاري جلسه هاي پرسش و پاسخ و اعلام برنامه ها و ديدگاهها از شبكه هاي شش گانه تلويزيون و شبكه هاي مختلف راديويي، امكانات و ابزارهاي تبليغاتي براي كانديداهاي هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري است. رئيس سازمان صداوسيما وعده داده است كه نامزدهاي انتخابات، وقت كافي - چند برابر زمان تعيين شده براي كانديداهاي انتخاباتي رياست جمهوري در 1376 - براي روشنگري درباره برنامه هاي خود را خواهند داشت. روزنامه ها و مطبوعات نيز خود را آماده اطلاع رساني در اين باره كرده اند. به اين ترتيب مردم ايران، در روزهاي آينده پاي تلويزيون و راديو مي نشينند و روزنامه ها را مطالعه و به محل هاي سخنراني مي روند تا ببينند و بشنوند نامزدهاي كسب مقام رياست جمهوري براي جلب آراي آنها كدام برنامه ها و طرحهاي از پيش انديشيده و سازگار با محيط سياسي و اقتصادي كشور را ارائه خواهند كرد. ترديد نداريم كه مسائل اقتصادي به دليل جذابيت هاي آن براي مردم يكي از محورهاي عمده تبليغاتي كانديداها براي كسب آراي مردم است. مردم حق دارند از كانديداهاي هشتمين دوره رياست جمهوري، بخواهند كه در برنامه هاي تبليغاتي خود به ويژه از صدا و سيما كه گستردگي بيشتري دارد، از دادن وعده هاي غير قابل تحقق، ارائه برنامه هاي كلي و شعاري و غير واقع بينانه خودداري كرده و به جاي اينكه همه تلاش خود را صرف نقد گذشته آنهم به شكل غير كارشناسانه كنند، به صراحت بگويند كه در عرصه اقتصاد، چه طرح ها و برنامه هاي تازه و نوي دارند. تجربه انتخابات رياست جمهوري در 2 خرداد شوراهاي 1376 اسلامي در 7 اسفند 1377 و مجلس در 29 بهمن نشان 1378 داد كه مردم ايران آگاهي جمعي ويژه اي دارند و در بازشناسايي شعارهاي غير واقعي از تبليغات مبتني بر واقعيات توانايي ويژه اي دارند. اين بحث در روزهاي آينده ادامه خواهد داشت.