Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51436S5

Date of Document: 2001-05-15

اطلاعيه بانك مركزي درباره ضوابط صدور كارت هاي اعتباري از آنجائي كه صدور كارت پرداخت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه فراگير شده است و بعضا كارتهايي خارج از معيارهاي تعيين شده صادر و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد لذا بايد ضوابط صدور كارت پرداخت كه به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيده است رعايت شود. بديهي است كارتهايي كه خارج از ضوابط تعيين شده صادر و در دسترس قرار مي گيرد فاقد ارزش و اعتبار قانوني مي باشد. صادركننده كارت موظف است كليه تمهيدات و مراقبتهاي لازم و متعارف را در خصوص نگهداري سخت افزار و سيستم پردازش داده ها و خطوط ارتباطي خود به نحوي انجام دهد كه استفاده از خدمات كارت براي دارنده آن همواره مطابق با شرايط صدور كارت كه بايد در قرارداد درج گردد، امكان پذير باشد. مسئوليت استفاده از روشهاي مطمئن براي توزيع كارت و اختصاص شماره رمز با صادركننده كارت مي باشد. خسارتها و زيانهاي وارده در خلال فاصله زماني بين مفقودشدن و يا به سرقت رفتن كارت تا اعلام مراتب به صادركننده متوجه دارنده كارت و پس از آن به عهده صادركننده كارت مي باشد. صادركنندگان كارتهاي فعلي موظفند ظرف 6 ماه نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي و تطبيق شرايط خود با ضوابط اين مصوبه اقدام نمايند.