Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800222-51417S2

Date of Document: 2001-05-12

گزارش هفتگي بازار سهام گروه اقتصادي: هفته گذشته در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 44 ميليون و 46 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 179 ميليارد و 39 ميليون ريال داد و ستد شد. تعداد كل سهام مبادله شده و ارزش ريالي آن در هفته مورد بررسي نسبت به هفته پيش از آن كه بورس تهران هفته پررونقي را داشت به /25 05 ترتيب /23 95و درصد كاهش يافت. در آخرين روز كاري بازار سهام در هفته گذشته شاخص قيمت كل سهام نسبت به آغاز /84 15هفته واحد افزايش نشان داد و /3260 92به واحد رسيد. شاخص هاي مالي، صنعت و بازده نقدي بازار سهام نيز هر يك به ترتيب /70 37 /213 31با /1 85و واحد افزايش /2817 09 /7438 84به و/2921 53واحد رسيد. طي هفته گذشته موسسه هاي دولتي بيش از يك ميليون و 411 هزار سهم به ارزش 2 ميليارد و 757 ميليون ريال در بورس تهران عرضه كردند. طي هفته گذشته داد و ستد گواهي سپرده ارزي در بورس براي هر دلار 7918 و براي هر يورو 7030 ريال انجام شد. ميزان ارز داد و ستد شده در اين مدت 68 ميليون و 83 هزار دلار و ميليون و 897 هزار يورو بود كه جمع معاملات گواهي سپرده ارزي را به بيش از 594 ميليارد و 989 ميليون ريال رساند. حجم كل معاملات سهام و گواهي سپرده ارزي نيز طي هفته گذشته به 774 ميليارد و 28 ميليون ريال رسيد.