Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800222-51416S7

Date of Document: 2001-05-12

حرف مرا هم بشنويد! در صفحه 14 روز /2/80 15شنبه همشهري درباره سوزانده شدن حيواني به نام همستر در يكي از مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران خبري را چاپ كرد كه بازتابهاي متفاوتي را در پي داشت. برخي از اين بازتابها كه از ميان مردم و خانواده هاي دانش آموزان و نيز صاحب نظران و كارشناسان تعليم و تربيت در اختيار همشهري قرار گرفته بود، در طي هفته گذشته در روزنامه به چاپ رسيد. مدير اين مدرسه راهنمايي دخترانه، كه پيشينه خوبي در ميان فرهنگيان دارد و كساني كه با وي برخورد داشته اند، او را در زمره افراد پاي بند به ارتباطات انساني به شمار مي آورند، با ارسال نامه اي به خواسته روزنامه، است توضيحات وي نيز در همشهري به چاپ آن برسد چه در پي مي آيد نوشته اي است كه مدير مذكور در اختيار ما قرار داده است كه آن را چاپ مي كنيم. *** اينجانب مديري هستم كه به خاطر چاپ مطلب كذب و تهييج كننده در صفحه 14 روز شنبه /2/80 15مورخ روزنامه همشهري، تحت عنوان يك حادثه دردناك در هفته معلم مورد اتهام قرار گرفته ام و اين مطلب را نه به خاطر رفع اتهام از خودم، بلكه به دليل هتك حرمتي كه به جامعه فرهنگيان و در هفته بزرگداشت مقام معلم شده مي نويسم. دانش آموز مزبور در روز /2/80 13پنج شنبه بدون اجازه مدرسه و با اطلاع مادر، حيوان را در جيب گذاشته و جهت نشان دادن به دوستان به مدرسه آورده ضمن بود اين كه ايشان با چند تن از هم كلاسي هايشان در زنگ سوم از كلاس خارج شده و در محل آبخوري دانش آموزان، پس از خيس كردن حيوان آن را در مقابل چشمان دانش آموزان كلاس اول مي فشارد تا ادرار كند. دبير ورزش كه اين صحنه را مي بيند، به دفتر مراجعه كرده و اطلاع مي دهد. پس از احضار دانش آموز به دفتر توسط معاون مدرسه، بنده و معاونين و يك نفر از اعضاي انجمن و دبير ورزش و خدمتگزار مدرسه، مشاهده كرديم كه اين دانش آموز موش زنده اي را در جيبنگه داشته و اينجانب به لحاظ وظيفه اي كه داشتم بدون اينكه به خود دانش آموز اهانت كرده و يا عكس العملي نشان بدهم، صرفا جهت انهدام موش اقدام كردم. با توجه به اينكه دولت محترم، جهت جمع آوري و انهدام هر موش تقريبا مبلغ ده هزار تومان آن هم به پوند هزينه مي كند، تا اين حيوان خطرناك و موذي را دفع كرده و جان انسانها را از ابتلا به بيماريهاي ناقل اين حيوان نجات بنده دهد، به خاطر انهدام و سوزاندن لاشه اين حيوان مورد اتهام قرار گرفته ام. ضمن اين كه هدف بنده از سوزاندن لاشه، پيشگيري از انتشار آلودگي و بيماري بوده است. در پايان از سردبير محترم روزنامه همشهري، خواهشمندم دفاعيه اينجانب را چاپ كرده و اذهان مردم را نسبت به اين موضوع روشن قبلا سازند از حسن ظن و همكاري شما سپاسگزارم. *** توضيح همشهري: هدف همشهري از انتشار خبر مربوط به حادثه اي كه پنجشنبه گذشته در يكي از مدرسه هاي راهنمايي دخترانه شهر تهران اتفاق افتاد، نقد روش ها و عملكردهاي تربيتي غلط در سطح بسياري از مدرسه هاي كشور است و از اين رو در تحليلي كه روز چهارشنبه 19 ارديبهشت در همشهري چاپ شد دشواريهايي كه در حال حاضر به دليل نحوه مديريت در بسياري از مدارس كشور گريبانگير آموزش و پرورش است بررسي شد. البته همشهري از ابتداي انتشار تاكنون، همواره به دنبال آن بوده است كه با اطلاع رساني صحيح و نقد رفتارهاي شهروندي، بدون آن كه با نام ها و افراد كار داشته باشد در تصحيح رفتارها بكوشد. از اين رو هيچ نام و نشاني از مدير اين مدرسه ذكر نشد تا قصد تهييج افكار عمومي آن چنان كه اين مدير ذكر نباشد نوشته كرده اند، اين مدير مدرسه را نيز به سبب رعايت حقوق شهروندي و به رغم آن كه نسبت به نكات مختلفي از آن انتقاد داريم، عينا و بدون هيچ تغييري چاپ كرديم و اميدواريم خوانندگان همشهري، خود قضاوت كنند. در پايان توضيحي درباره همستر مي دهيم. همستر اولين بار در سال 1839 در تاريخ علمي ثبت پس شد از آن حدود سال 100 فكر مي كردند كه نسل اين حيوان منقرض شده است ولي در سال 1930 مجددا يك جفت همستر در تاريخ علم در سوريه ثبت شد. اين حيوانات ارزش اقتصادي زيادي دارند و با جمع آوري و زير خاك كردن دانه ها، كمك زيادي به تجديد حيات بعضي از گياهان مي كنند. همستر زمينه وسيعي را براي انجام تحقيقات و آزمايشهاي مختلف پزشكي و جانورشناسي ايجاد كرده است. همستر حيواني آرام و تميز است و به آساني دست آموز مي شود و آنها را به عنوان حيوان خانگي در منازل نگهداري مي كنند و رفتار و حركات آنها براي نوجوانان جالب و سرگرم كننده است.