Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800222-51414S3

Date of Document: 2001-05-12

با مردم مرغ منجمد و اقتصاد زيرزميني به نقل از وزارت كشاورزي در يكي از روزنامه ها هشدار داده شده بود كه از مصرف مرغ منجمد تاريخ مصرف گذشته استفاده نشود. چرا بر نحوه واردات و توزيع مرغ منجمد نظارت كافي انجام نمي شود. آيا در واردات مرغ هم دست اندركاران اقتصاد زيرزميني دخالت؟ دارند سلطاني نژاد - تهران قطع برق خوابگاههاي دانشجويي به دليل قطع برق خوابگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي در ياسوج دانشجويان با مشكلات زيادي روبرو مي باشند. در حالي كه هزينه هاي اين دانشگاه توسط مردم تامين مي گردد. جمعي از اولياي دانشجويان زمستان گذشت و... در زمستاني كه گذشت به مطبهاي پزشكان شهر زابل سهميه نفت كافي تحويل نشد و با توجه به بادهاي شديد، زمستان سختي را پشت سر گذاشتيم. اميد است با توجه به فرصت كافي، امسال چنين معضلي پيش نيايد. دكتر عطايي - زابل در انتظار تلفن مركز تلفن مهديه در تهران از 2 سال پيش از متقاضيان تلفن پول دريافت كرده است، اما هنوز نسبت به واگذاري تلفن اقدام نشده است. متفاضي تلفن تشويق به كوهنوردي در غرب تهران دستكم 2 ميليون جوان داريم. كوههاي امامزاده داود، هم نزديك است. آيا بهتر نيست با بهبود وضع دره واقع در اين كوه كه با اسكان برخي مهاجرين چهره ناخوشايندي پيدا كرده است، جوانان را به كوهنوردي كه يك ورزش سالم و تقويت كننده است دعوت كنيم. يك شهروند از غرب تهران در معرض ساخت و ساز قرار بود پادگان عشرت آباد به خارج شهر منتقل شود و مكان فعلي تبديل به پارك گردد. اما ظاهرا در معرض ساخت و ساز قرار گرفته است. آقاي طاهري - تهران