Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800220-51410S3

Date of Document: 2001-05-10

به رغم درخواست شهرداري تهران: شركتهاي خدماتي، چهره شهررا دوباره نازيبا مي كنند گروه شهري: شركتهاي تخليه چاه و فاضلاب و موسسات كرايه خودرو درتهران، ميليونها تومان هزينه صورت گرفته از سوي شهرداريهاي مناطق مختلف شهر و زحمات مردم را با اقدام دوباره در نصب برچسب تبليغي بر در و ديوار منازل، به هدر مي دهند. تماس هايي در روزهاي اخير خبر از آن مي دهد كه اين شركتها دوباره و در سطحي گسترده در خيابانهاي تهران و در شمال شهر اقدام به نصب آگهي هاي برچسبدار به در و ديوار منازل كرده اند. شهرداري تهران در پايان سال گذشته ( ) 1379 و درآستانه نوروز از عموم مردم دعوت كرده بود تا براي زيباسازي شهر اعلانها را از ديوارها پاك كنند و صدها مامور خود را نيز براي اين كار گمارد. بر طبق قانون، الصاق اعلان تبليغي در محلهاي غير معين شده و نازيبا كردن شهر جرم تلقي مي شود و مرتكبين موظف به رفع آن و پرداخت خسارت هستند. مديرعامل شركت ساماندهي شهرداري تهران روز سي ام بهمن ماه سال گذشته گفته بود: از روز 15 اسفند ماه ( ) 1379 با افراد يا صنوفي كه بر روي در و ديوار منازل برچسب تبليغاتي بچسبانند برخورد قانوني مي شود. مسعود خليلي گفته بود: اين تصميم براساس درخواست عده كثيري از شهروندان تهراني و همچنين به لحاظ دستيابي به سياستهاي شهرداري تهران در امر زيباسازي منظر شهري گرفته شده است. مسعودي از شهروندان تهراني خواسته بود تا ضمن پاكسازي در و ديوارهاي منازل خود از اين گونه برچسبها، چنانچه مجددا با موارد مشابهي برخورد كردندمراتب را با اداره ساماندهي مناطق شهرداري تهران و يا 2509898 8795301 تلفن هاي و 8795327 در ميان بگذارند.