Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800219-51400S7

Date of Document: 2001-05-09

انعقاد قرارداد همكاري ميان دو دانشگاه ايتاليا وايران رم -خبرگزاري جمهوري اسلامي: قرارداد همكاريهاي آموزشي و پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو ميان دانشگاههاي اصفهان و ترامو ( ي ) ايتاليا ديروز در ايتاليا به امضاي روساي دو دانشگاه رسيد. اين قرارداد نخستين گام از يك رشته قراردادها ميان دانشگاه اصفهان و چند دانشگاه شهرهاي مختلف ايتاليا است. براساس اين قرارداد طرفين موافقت كردندضمن ايجاد زمينه و گسترش همكاريهاي آموزشي وپژوهشي در رشته هاي مختلف، اقدام به تبادل استاد و دانشجو در تخصصهاي گوناگون، تبادل تيمهاي ورزشي و اجراي طرحهاي مشترك تحقيقاتي نمايند. درمراسم امضاي اين موافقتنامه كه روساي دانشكده هاي دانشگاه ترامو حضورداشتند رئيس دانشگاه ترامو و شهردار اين شهر در سخناني جداگانه با مهم خواندن اين قرارداد، آن را رويداد بزرگ فرهنگي و گام مهمي براي ايجاد شناخت و تفاهم ميان دانشگاههاي دو كشور دانسته و آمادگي خود را براي برنامه ريزي در خصوص اجراي تمامي مفاد اين موافقتنامه اعلام كردند. دانشگاه دولتي ترامو در شهري به همين نام در 170 كيلومتري شمال شرقي رم با ظرفيت 10 هزار دانشجو دررشته هايي نظير علوم سياسي، حقوق، ارتباطات، دامپزشكي، كشاورزي و بيوتكنولوژي فعال بوده و بادانشگاه هاي مختلفي در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا روابط علمي وپژوهشي دارد.