Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800219-51399S6

Date of Document: 2001-05-09

شهرداري براي جلوگيري از سدمعبر به دارد حمايت قانوني نياز گروه شهري: مدير روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به رشد 29 درصدي سد معبر در فروردين 80 در مقايسه با ميانگين سال 79 گفت: جلوگيري از سدمعبر به مشاركت شهروندان و حمايت قانوني نيازدارد. شهرام جباري زادگان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: جلوگيري از پديده روزافزون سدمعبر در سطح شهر تهران علاوه بر اين كه به مشاركت، همدلي و همراهي شهروندان نياز دارد، پشتيباني و حمايت قانوني كليه دستگاه هاي دست اندركار اعم از سياست گذار وبرنامه ريز را نيز مي طلبد. وي خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه رفع سد معبر در سال گذشته به طور ميانگين روزانه 362 مورد بوده كه در سه ماهه آخر سال قبل به 405 مورد در روز و در فروردين ماه به رقم كم سابقه 467 مورد در روز رسيده است. جباري زادگان يادآور شد: اين رقم نشانگر رشد فزاينده سدمعبر از سوي فروشندگان دوره گرد، اشغال دستفروشان، سطوح سواره، پياده از سوي اين گروه و ايجاد مزاحمت براي شهروندان است. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دست فروشي به تنهايي به شهرداري تهران ارتباط دارد گفت ياخير:،، اين خير، مسئله نشات گرفته از وضعيت اقتصادي موجود در جامعه است، از اين رو نمي توان انتظارداشت كه اين پديده بدون اين كه از تمامي جهات مورد بررسي و چاره جويي قرار گرفته باشد به طوركلي ازجامعه پاك شود. وي همچنين به مواد قانوني در اين خصوص اشاره كرد و گفت: به موجب تبصره يك بند دو ماده 55 قانون شهرداري ها سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از آن ها، ميدان ها، پارك ها، باغ هاي عمومي براي كسب سكني يا هر عنوان ديگري ممنوع است. وي در ادامه افزود: شهرداري مكلف است از اين امر جلوگيري ودر رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماكن مذكور و رفع سدمعبر به وسيله مامورين اقدام كند. اين مقام اظهارداشت: همچنين براساس تبصره شش ماده اين 96 قانون اراضي كوچه هاي عمومي ميدان ها پياده روها، خيابان ها و به طوركلي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. وي خواستارهمكاري هرچه بيشتر شهروندان با ماموران اجرائيات شهرداري تهران و نيروهاي خدمات شهري شهرداري مناطق در رفع مزاحمت وكاهش آلودگي هاي زيستي ناشي از گسترش اين پديده منفي اجتماعي شد.