Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800219-51394S8

Date of Document: 2001-05-09

خبرها و نكته ها نقد قانون كار الزامي است خبر: وزير صنايع و معادن، كساني را كه قانون كار را يك امر مقدسي مي دانند كه كسي نبايد درباره آن حرف بزند مورد انتقاد قرار داد و گفت، وقتي نتوان قانون كار را نقد قراردادهاي كرد، موقت رواج پيدا مي كند. نكته: واقعيت اين است كه برخي نهادهاي دولتي مرتبط با قانون كار و برخي تشكيلات كارگري در سالهاي اخير تعصب بي جايي نسبت به انتقاد از قانون كار نشان داده و هر منتقدي را طرفدار سرمايه دار و.. خوانده و شرايط را سخت كرده اند. به نظر مي رسد كارشناسان و برنامه ريزان اقتصادي بايد با شجاعت به نقد قانون كار بپردازند. بايد مشخص شود كه اين قانون به نفع كارگران بوده است يا به نفع برخي افراد و؟ نهادها