Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51387S15

Date of Document: 2001-05-08

بودجه امسال شهرداري كاشان به تصويب شوراي شهر رسيد بودجه 88 ميليارد ريالي شهرداري كاشان و سازمانهاي وابسته به آن با 40 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد. رئيس شوراي اسلامي شهر كاشان به خبرنگار ما همچنين گفت: در روند تصويب بودجه سال 80 شهرداري ابتدا درآمدها و بعد ريز هزينه ها چه در بخش جاري و چه در بخش عمراني بررسي و در نهايت درآمد و هزينه در كنار هم بررسي و تصويب شد. مهندس عباس دارايي نژاد با اشاره به افزايش هزينه ها در بخش جاري گفت: افزايش هزينه هايي از قبيل دستمزد و انرژي بخش زيادي از بودجه را به خود اختصاص مي دهد اما با توجه به اين مسئله سعي شده است تا توجه ويژه اي به بخش عمراني شود. وي افزود: در بودجه امسال شهرداري مشخصا حدود 25 ميليارد ريال به امور عمراني اختصاص يافته است كه البته اين رقم صرف كارهاي عمراني از قبيل ايجاد و احداث ميدانها، تاسيسات و معابر خواهد شد و چنانچه اموري نظير گسترش فضاي سبز، پاركها، كارهاي خدماتي و ترميم و نگهداري را كه در بودجه براساس قوانين شهرداريها در قسمت جاري آمده است به اين بودجه اضافه كنيم بيش از نيمي از بودجه به بخش عمراني اختصاص يافته است. وي با اشاره به ديوني كه شهرداري در دوره مديريت قبل داشت گفت: قسمت عمده اين ديون در دو سال گذشته پرداخت شده و تنها حدود 500 ميليون تومان آن باقي مانده كه پرداخت آن در بودجه سال 80 پيش بيني نشده است. دارايي نژاد در خصوص ارزيابي شهرداري در سال گذشته گفت: شورا نظارت مستمر و دقيقي برروي عملكرد شهرداري دارد و عمدتا برنامه هايي كه در سال گذشته از طرف شهرداري به شورا ارائه شده بود انجام شده است و بخش اندك باقي مانده در برنامه امسال منظور شده است.