Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51387S1

Date of Document: 2001-05-08

با حضور رئيس جمهوري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران آغاز به كار كرد رئيس جمهو ري: جهل زدايي كنيم تا كتاب رونق بگيرد آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري عصر ديروز در مراسم گشايش چهاردهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تاكيد كرد: انديشه را نمي توان مهار كرد. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جمع صدها تن از انديشمندان، ناشران و شخصيتهاي داخلي و خارجي حاضر در اين مراسم گفت: اگر فضاي باز و آزاد انديشه با انديشه و منطق با منطق روبه رو شود، انديشه هاي سست و ضعيف در برابر تفكرات نيرومند كنار مي روند. اما اگر جلوي انديشه و آزادي را گرفتيم، انديشه زير زميني خواهد شد. وي تصريح كرد: در جامعه اي كه انديشه روا و آزاد نباشد منطق و گفت وگو جاي خود را به پرخاش خواهد داد و انديشه به ضد انديشه تبديل خواهد شد. رئيس جمهوري كتاب را مظهر آگاهي جامعه و انديشه و خردورزي آدمي خواند و تصريح كرد: كتاب مانند بسياري از اصحاب خير وانديشه وفكر و معنويت در طول تاريخ مظلوم بوده است. رئيس جمهوري، ناداني و جهل، جور و ستم وسوءاستفاده از كتاب را سه عامل عمده مظلوميت آن برشمرد و گفت: در جامعه اي كه معرفت و انديشه غريب است، كتاب نيز مظلوم است و ارجي ندارد. آقاي خاتمي با اشاره به اين كه دانايي و آگاهي بزرگترين حق انسان است، تصريح كرد: براي رونق كتاب و زدودن غبار محروميت و مظلوميت از آن بايد رنگ جهل و ناداني از چهره جامعه زدوده شود. وي از جور و ستم به عنوان ديگر عامل مهم مظلوميت كتاب در تاريخ بشري ياد كرد و گفت: كساني كه قدرت، حكمت و ثروت خود را مرهون ناآگاهي و تسليم بي چون و چرا انسانهاي ديگر هستند، همواره براي كارهاي خود توجيهات فراوان دارند و به همين دليل سفسطه و مغلطه در طول تاريخ ميدان بسيار گسترده اي داشته است. آقاي خاتمي گفت: مردم نپندارند فقط در جمهوري اسلامي به نام دين و فلسفه گاه سفسطه هاي بزرگ مي شود، همواره در طول تاريخ سفسطه رواج داشته و بسياري از نارواييها با استفاده از آن توجيه شده است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: اگر كساني كه ثروت و مكنت و قدرت خود را مرهون جهل جامعه هستند، بر آن حاكم باشند، آگاهي، حق خواهي و تحقق مطالبات بر حق مردم را بر نخواهند تافت. آقاي خاتمي خاطر نشان ساخت: به همين دليل تا زماني كه در جامعه اي جور باشد، كتاب هم مظلوم خواهد اما ماند تاريخ ثابت كرده است كه با چنين روشهايي نمي توان كتاب و انديشه را مهار كرد. رئيس جمهوري از كتاب به عنوان موجودي مقدس ياد كرد كه همواره بايدحامل آگاهي، علم، معرفت، عرفان، اخلاق و معنويت باشد و زندگي مادي و معنوي انسان را ارتقاء دهد. وي گفت: اگر كتاب حامل بداخلاقي، خرافات و مسائلي بود كه با پيشرفت معنوي و مادي جامعه ناسازگار باشد، در درجه اول به كتاب ستم شده است. آقاي خاتمي يادآور شد: كم نبوده اند سوءاستفاده كنندگان و فرصت طلبان از كتاب كه از آن براي ايجاد بدبيني، بداخلاقي، تفرقه و نفاق و جلوگيري از پيشرفت جامعه بهره برده اند. وي با بيان اين نكته كه به نسبت رشد جامعه انساني، جفا به كتاب كم مي شود، از همه دانشمندان و متفكران خواست دلسوزانه تلاش كنند تا در جامعه بشري كتاب و انديشه مظلوم نماند. رييس جمهوري گفت: انديشه را همواره بايد در برابر انديشه قرار دهيم تا انديشه جز با انديشه رو به رو نشود. وي رواج يافتن و نهادينه شدن منطق و گفت و گو به جاي خشونت و نفي و طرد در جامعه بشري را سومين راهكار موثر در جهت ارتقاء جايگاه كتاب عنوان كرد. وي رواج كتاب را موجب رشد انديشه و پيشرفت جامعه دانست و از كتاب به عنوان مهمترين بستر روايي و جريان انديشه بشري ياد كرد كه ارتباط انسانها را در دورترين نقاط برقرار مي كند، زمانها را درمي نوردد و جواز ورود به عرصه هايي را كه لحاظ زمان و مكان از انسان دور است، به او مي دهد. وي گفت: به رغم دستيابي بشر به ابزار و تجهيزات مدرن، كتاب همچنان گيرايي، جذابيت و فوايد خود را دارد و هنوز مونس و يار عقل و انديشه و خرد است. آقاي خاتمي با ستايش از برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گفت: نهال نوپايي كه در 14 سال پيش غرس شد، امروز به درختي تناور تبديل شده و زمينه اي مناسب براي توسعه و تبادل علم، فرهنگ، اطلاع رساني و تجربه رادر كشور پديد آورده است. آقاي خاتمي همچنين نمايشگاه كتاب را فرصتي مناسب براي گفت و گوي تمدنها دانست. پيش از سخنان رييس جمهوري احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي اصغر رمضان پور رئيس نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش هايي از وضعيت فرهنگي كشور و نمايشگاه كتاب امسال ارائه كردند. رييس جمهوري در اين مراسم به ناشران برگزيده سال 79 لوح سپاس و جوايزي اهدا كرد. وي به مدت بيش از دو ساعت از غرفه هاي مختلف نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از جمله نمايشگاه سيدالشهداء و آثار مربوط به امام علي ( ع ) ديدن كرد.