Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51378S2

Date of Document: 2001-05-07

هشدار اداره نظارت تربيت بدني استان تهران فعاليت هاي غيرمجاز ورزشي نسبت به گروه ورزشي: اداره نظارت و بازرسي تربيت بدني استان تهران اعلام كرد: اين اداره با فعاليت هاي غيرمجاز ورزشي برخورد خواهد كرد. اداره نظارت و بازرسي اعلام داشت: در راستاي اهداف عاليه ورزشي و يكنواخت كردن امور در بخش هاي مختلف ورزشي، آمادگي خود را براي رسيدگي و پاسخگويي به شكايات شهروندان تهران درخصوص فعاليت هاي غيرمجاز ورزشي از سوي افراد و نهادهاي مختلف اعلام مي كنيم. اين اداره از شهروندان تهراني درخواست كرد تا با مشاهده هرگونه تخلف از مديران اماكن ورزشي، مربيان و نهادها در بخش هاي خصوصي و دولتي درخصوص فعاليتهاي غيرمجاز فرهنگي ورزشي و همچنين توزيع و استفاده از مواد نيروزا در اماكن ورزشي، موارد را به صورت كتبي به اين اداره اعلام نمايند.