Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51375S3

Date of Document: 2001-05-07

مديران شهرداري معتقد به نظارت شوراي شهر هستند گروه شهري: اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم، بايد بر نحوه صرف بودجه در شهرداري و انجام امور اجرايي نظارت دقيق داشته باشند و مديران شهرداري نيز بر اين اعتقاد هستند. به گزارش روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران، مرتضي لطفي عضو و معاون هماهنگي گروههاي نظارت شوراي شهر با بيان اين مطلب در مراسم افتتاح دفتر نظارت كميته شرق در شهرداري منطقه 15 افزود: دفاتر معاونت هماهنگي گروههاي نظارت شورا، دو وظيفه اصلي بر عهده دارند اول: هماهنگي مديران شهرداري با شورا براي تسهيل امور مردم، ايجاد زمينه مشاركت مردم، برگزاري ديدار اعضاء شورا با مردم و دوم: نظارت بر امور شهرداري. مرتضي لطفي گفت: در سال گذشته دفاتر معاونت نظارت در كميته هاي غرب، شمال، جنوب و مركز راه اندازي شد و هم اكنون با افتتاح دفتر اين معاونت در كميته شرق، نظارت شوراي شهر از طريق كميته هاي آن بهتر صورت مي گيرد. اين عضو شوراي شهر ضمن تشكر از مسئولان منطقه 15 شهرداري تهران افزود: شكايت ها و درخواستهاي مردمي از منطقه 15 به شوراي شهر، به طور چشمگيري تاكنون كاهش يافته است و مردم بيشتر مشكلات خود را در شهرداري منطقه حل مي كنند.