Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51372S7

Date of Document: 2001-05-07

چرا تبصره 22 قانون بودجه مخدوش؟ مي شود گروه اقتصادي: پيچيدگي ها و قابل تفسير بودن برخي قانون ها و مقررات حاكم بر كسب و كار به ويژه در تعامل نهادهاي حكومتي و صاحبان سرمايه و صنعت بعضا موجب دشواري هايي براي صنعتگران كشور شده و مي شود. سيد مهدي ميراسكندري مدير عامل شركت ايران قطعه به خبرنگار ما گفت: طبق تبصره 22 قانون بودجه 1371 مصوبه مجلس كه مورد تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي قرار گرفت، خودروسازان و قطعه سازان خودرو از پرداخت عوارض به شهرداري ها معاف شدند. اما شهرداري هاي بعضي از مناطق كشور با استناد به يك استثناي موجود كه سازندگان قطعات يدكي رااز شمول اين قانون خارج مي كند، اصرار دارند كه از سازندگان قطعات خودرو كه توليدات خود را مستقيما به كارخانه ها عرضه مي كنند نيز عوارض دريافت كنند. در قانون ياد شده تصريح شده است كه كارخانه هاي قطعه ساز كه توليدات آنها به بازار قطعات يدكي عرضه نمي شود و مستقيم به كارخانه ها فروخته مي شود از پرداخت عوارض معاف هستند.