Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51371S6

Date of Document: 2001-05-07

عصب كشي يا عصب كشي معاينات منظم دندانپزشكي را در برنامه خودبگنجانيد. اساسا لزومي ندارد كه شما با درد به مطب يا درمانگاه مراجعه كنيد و خود يا فرزندانتان را در وضعيت اورژانس قرار دهيد. شما با مراجعه منظم و معاينه دقيق دندانها، لثه و به طور كلي حفره دهان، به دندانپزشك ياري مي رسانيدتا براي شما و آنچه در نهايت براي سلامت و بهبود وضعيت دهان و دندان تان وجود دارد، تصميم بگيرد و طرح درمان مناسب را ارائه دهد. آموزش بهداشت، جرم گيري، كشف پوسيدگيهاي اوليه و وسيع، ضرورت نياز به درمان ريشه، كشف دندانهاي نهفته و.. همگي به وسيله معاينات منظم ودقيق تحقق مي يابد. هر سه ماه يك بار به دندانپزشك مراجعه و از او بخواهيد تا شما را مورد معاينه قرار دهد. پوسيدگيهاي اوليه به آساني و ضمن كمترين آسيب به دندانها، ترميم مي شود. در غير اين صورت پوسيدگيها پيشرفت كرده و قسمت اعظم بافت طبيعي دندان را از بين مي برد. اين روند در نتيجه غفلت، منجر به درگيري قسمت حساس دندان ودر نهايت منجر به درد مي شود. به محض حساسيت دندانها به تغييرات حرارتي (گرما و سرما ) و جويدن به دندانپزشك مراجعه و از او بخواهيد دندان عامل را شناسايي و تحت درمان قرار دهد. در غالب مواقع، اين حساسيت ناشي از درگيري اعصاب مربوط به دندانها ونشانه نياز به آنچه كه از آن با عنوان درمان ريشه دندان ياد مي شود و مردم به آن عصبكشي يا عصبكشي مي گويند، هست. از انتهاي ريشه دندانها، مجموعه عروق و اعصاب وارد دندان مي شود. اين مجموعه درداخل كانالهايي قرار گرفته اند وتا قسمت تاج دندان امتداد مي يابند. پوسيدگي دندان كه نتيجه فعاليت باكتريها و توليد اسيدهاي مخرب توسط آنهاضمن تغيير بر روي مواد قندي و كربوهيدراتها در بستر زمان است، از ميناي دندان آغاز مي شود و به عاج مي رسد و پس از آن مجموعه اعصاب و عروق دندان را درگير پس مي كند از درگيري عصب دندان، دندانپزشك ضمن بي حسي كامل و برداشتن كامل پوسيدگيها از ناحيه تاج دندان وارد و مدخل كانالها را شناسايي مي كند. آنچه مهم است كانالها بايد به طور كامل شناسايي شوند (از نظر تعداد و اندازه و شكل ) و پس از آن، محتويات كانالها كه شامل مجموعه عروق و اعصاب است، تخليه گردند. به همين منظور شايد عصب كشي در قياس با عصب كشي صحيح تر باشد. كانالها به صورت مخروطي به حالتي كه در انتهاي ريشه باريك و به تدريج به طرف تاج گشادتر باشند، فرم داده مي شوند. تمام اين مراحل بايد در يك محيط كاملا يا حتي المقدور عاري از باكتريها و بزاق صورت گرفته و كانالها به طور مرتب براي خروج ذرات حاصل از تراش وسايش كانالها، با هيپوكلريت سديم شستشو داده شوند. بعد ازآماده شدن مجموعه كانالها، نوبت به پركردن و مهروموم ساختن آنها مي رسد، به طوري كه باكتري ها و بزاق نتوانند از انتهاي ريشه و احيانا كانالهاي فرعي، ريشه دندان را مورد هجوم قرار به دهند خاطر داشته باشيد بعد از درمان ريشه دندان در اولين فرصت نسبت به ترميم تاج دندان اقدام كنيد تا ضمن اين كه نسج باقيمانده دندان را از خطر شكستن محفوظ مي داريد، در جهت عدم نشت بزاق به كانالها از ناحيه تاج هم كمك كرده چه باشيد بسا بيماراني كه پس از درمان ريشه وضمن برطرف شدن درد، ملاقات بعدي دندانپزشك شان بعد از شكستن تاج دندان است كه اين مورد، نتيجه غفلت بيمار يا دندانپزشك است و در نهايت زيان مالي و از همه مهمتر از دست رفتن دندان طبيعي را به دنبال دارد. شما ضمن درمان ريشه دندان و به دنبال آن ترميم تاج آن به وسيله پركردن ياروكش احساس زيبا و وصف نشدني دندان طبيعي را همچنان خواهيد داشت. دندان شما ضمن حضور در حفره دهان نقش خود را در جويدن، تكلم و زيبايي ايفا مي كند و از همه مهمتر اينكه ريشه آن از تحليل استخوان فك جلوگيري در مي كند درمان ريشه دندان و به هنگام مراجعه به مراكز درماني و مطبهاي خصوصي از استريل بودن وسايل و دقت نظر دندانپزشك و پرسنل آن مركز مطمئن شويد و همواره قدردان دندانپزشكاني باشيد كه در صورت نداشتن مهارت كافي در موارد پيچيده نظير كانالهاي بسيار انحنادار، كانالهاي مسدود شده توسط بافت هاي كلسيفيه شده و جراحي هاي پيشرفته، انتهاي ريشه و يا نداشتن وسايل مورد نياز در اين گونه موارد، شما را به متخصصين درمان ريشه دندان معرفي مي كنند. باز هم توصيه مي گردد كه معاينات منظم و مرتب دندانپزشكي را در برنامه خود قرار دهيد، بي شك آموزش بهداشت و جرم گيري به موقع، مانع ايجاد پوسيدگيها يا التهاب و تورم لثه خواهد شد. ترميم پوسيدگيهاي اوليه، مانع ايجاد پوسيدگيهاي وسيع تر مي شود. درمان ريشه دندان و ترميم تاج آن مانع كشيدن و جايگزيني دندان طبيعي توسط اعضاي مصنوعي ( پروتز ) مي شود. پروتزهايي كه جايگزين يك يا چند دندان مي شوند، مانع به كارگيري پروتزهاي وسيع ترمي شوندو... دكتر اميرفرزانگان -جراح و دندانپزشك