Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51371S2

Date of Document: 2001-05-07

ارديبهشت 28 نمايشگاه سفالينه هاي مينا مي شود در تهران برپا در تخت جمشيد فارس نيز شواهدي از خشت هاي پخته با لعابي مشابه مينايي وجود دارد، اما اين صنعت در دوران سلجوقيان به اوج خود رسيد و با حمله مغول از رونق افتاد. گروه علمي فرهنگي: مجموعه اي ارزشمند از سفالينه هاي مينا از 28 ارديبهشت ماه جاري در موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران به نمايش گذاشته مي شود. اگر چه از آغاز كاربرد مينا كه شيشه آب شده رنگين است، اطلاع دقيقي در دست نيست ليكن روش مينايي از دوران باستان در ايران بكار رفته است. از اين رو قديمي ترين لعاب مينا نيز متعلق به قرن 15 قبل از ميلاد، ظرفي مصري است كه با پودر شيشه روي بدنه تزئين شده است. تزئينات سفال هاي مينايي شامل نقوش هندسي و گل وگياه و نيز نقوش حيواني و انساني از جمله مجلس شكار شاهان، داستان هاي عاشقانه، رامشگران و نوازندگان مي باشد. از ميان اين داستانها، داستان بهرام گور و آزاده، بيژن و منيژه بيش از هر نقش ديگري ديده مي شود. به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي كشور، در ايران از دوران هخامنشي آجرهاي مينايي با لعاب قليايي در كاخ آپاداناي شوش يافت شده است.