Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51369S10

Date of Document: 2001-05-07

پروانش نام علمي: minor Vinca نام خانوادگي: APOCYNACEAE گياهي است يكساله، بومي اروپا و آسياي غربي كه گلهاي صورتي يا سفيد آن اواسط خرداد تا اواسط آبان ماه ظاهر مي شوند و برگهاي هميشه سبز و ساقه هاي رونده آن در تمام جهات رشد مي كنند و سريعا ريشه داده سطح زمين را مي پوشانند. نيازها: مكان آفتابي و يا سايه زير درختان، خاك معمولي باغچه، البته در مكان آفتابي بوته ها كوتاهتر و پرگل تر خواهند شد. بدليل اينكه گياه رونده است و پس از مدتي سطح خاك را مي پوشاند فاصله كاشت بين دو بوته 6050 سانتيمتر مناسب است. ازدياد: از طريق كاشت بذر در اوايل فروردين ماه در هواي آزاد و انتقال نشاء به باغچه اصلي در اواسط يا اواخر ارديبهشت ماه امكان پذير است. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران