Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800216-51366S11

Date of Document: 2001-05-06

محسن رضايي نامزد انتخابات رياست جمهوري نيست محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار ايسنا ضمن اعلام انصراف از نامزدي انتخابات رياست جمهوري به طرح ديدگاه هاي خود در ارتباط با انتخابات پرداخت. وي در پاسخ به اين پرسش كه انگيزه ي وي از اظهارنظرها و نامه هايي كه اخيرا نگاشته چه بوده است گفت: در 45 روز گذشته من حدود ده مصاحبه و سخنراني و يك نامه داشتم كه محور اصلي اين صحبت ها انتخابات 80 بوده است. قصد وانگيزه من دو موضوع است. يكي اين كه فضاي بسته انتخاباتي را باز كنم و انتخابات را از قفس سياسي كه جناح ها براي آن درست كردند، خارج كنم و ديگر اين كه توجه افكار عمومي و صاحبنظران را به مسايل اصلي انتخابات بكشانم كه صرفا منتظر نباشند كه آيا خاتمي مي آيد و يا ؟ نمي آيد دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در باره انگيزه جناح هاي سياسي از آنچه كه وي آن را كاهش زمان آماده شدن براي انتخابات مي ناميد، اظهار داشت: به نظر من يك جناح، نگران اين بوده كه اگر مردم بيشتر به صحنه بيايند، ممكن است خاتمي راي بالايي داشته جناحي باشد كه طرفدار جناب آقاي خاتمي است احتمالا اعتقاد داشتند كه اگر جريان انتخابات مدت زيادي طول بكشد، ممكن است مباحث جدي تر و اصلي تر پيرامون چهارسال آينده مورد بحث قرار بگيرد كه شايد پاسخ دادن به آنها منجر به ابهامات و سئوالات بيشتري در ذهن جامعه شود و اين در كاهش راي جناب آقاي خاتمي موثر باشد. البته يك نظريه ديگري هم هست و آن اين كه باندهاي پشت صحنه بااطلاع از ترديد آقاي خاتمي، قرارشان اين بود كه آقاي خاتمي نيايد و نفر ديگري را كه مشخص كرده بودند در لحظات آخر مطرح كنند و بعد هم با ايجاد هيجانات و احساسات و يا اظهار يك خطر فرضي و بزرگ كردن يك نگراني عمده بتوانند براي آن فرد، راي جمع كنند و او را جايگزين آقاي خاتمي كنند. البته من نمي دانم اين حرف درست بوده يا نه. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهار نظرهاي اخير شما در ارتباط با مطرح شدن بحث آمدن يا نيامدن خاتمي بوده است، گفت: هدف اصلي من از اين اظهارنظرات، همان طوري كه گفتم باز كردن فضاي سياسي بوده، مخصوصا اين كه در يكي از صحبت ها به صراحت عرض كردم كه آمدن يا نيامدن خاتمي، فرع بر برنامه و اقتدار ايشان در چهارسال آينده است. لذا مي توانست به بحث آمدن و نيامدن آقاي خاتمي پرداخته نشود، ولي انتخابات پرشور و گرم شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يك سري مسايل هم مربوط به چهارسال گذشته است. در چهارسال گذشته دولت چه كار؟ كرده توجه مردم و افكار عمومي به عملكرد چهارسال گذشته باعث مي شود كه جمع بندي مناسبتري براي آينده به دست بيايد، قطعا در گذشته دستاوردهايي بوده، ناكامي هايي هم وجود داشته، وقتي مردم و نخبگان با فرصت و تامل آنها را مورد كنكاش قرار دهند، شناخت بهتري پيدا مي كنند و از كانديداها خواسته هاي روشن تر و شفافتري خواهند داشت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر وجود تناقض در اظهارنظرهايش گفت: فكر مي كنم اگر يك مرور مختصري بكنيم همه چيز روشن مي شود تا قبل از اسفند نظرم اين بود كه آقاي خاتمي كانديداي مناسبي است، مشروط بر اين كه تغييراتي در برنامه هاي خود بدهند. بعد كه ايشان در مجلس سخنراني كردند، من از آن سخنراني احساس كردم كه امكان تغيير در برنامه ها و روش آقاي خاتمي خيلي كمتر شده است. سخن من پيرامون اين بود كه اگر خاتمي مي آيد چگونه بيايد و اگر نمي آيد، چگونه نيايد. در حقيقت به جاي دو سناريو كه يكي مي گفت خاتمي بيايد ولو شكست بخورد و گزينه ديگري مي گفت خاتمي نيايد و در جامعه دفن شود، من معتقدم كه دو گزينه ديگري هم هست يكي آن كه خاتمي بيايد ولي همراه با اقتدار، برنامه اي سازنده و دولتي كارآمد به صحنه بيايد، يا اگر نمي خواهد بيايد به نحوي باشد كه فرد موثر و مفيدي براي جامعه بماند. لذا در مقابل دو گزينه جناحي، دو گزينه ديگري هم بود كه من به آنها معتقد بودم. مي گفتم كه اگر قرار است خاتمي بيايد ولي برنامه سازنده اي نداشته باشد، بهتر است كه نيايد تا در جامعه، با عزت بماند زيرا كه در غير اين صورت شكست او به روحانيت و نظام جمهوري اسلامي و مردم لطمه مي زند و آنهايي كه مي خواهند خاتمي نيايد و درجامعه منهدم بشود، آن را هم مصلحت نمي دانستم، آمدن و نيامدن آقاي خاتمي را به چهار صورت و شكل مي ديدم كه دو شكل آن جناحي بود و منفي و دو گزينه آن مثبت و غيرجناحي بوده است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سئوال كه از صحبت هاي شما مشخص است كه قصد كانديداتوري نداريد، آيا واقعا اين طور؟ است اظهار داشت: همين طور است، شما خوب تشخيص داديد من از قبل هم برنامه ام اين نبود. ما طالب قدرت نيستيم، البته در مقابل انحراف قدرت از مسير خود كه خدمت به مردم و پيشرفت كشور و تداوم آرمان شهدا است، مقاومت مي كنيم و از طرق قانوني و آگاهي دادن به مردم تلاش مي كنيم كه اگر انحرافي به وجود بيايد آن را به مسير اصلي خودش برگردانيم. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اين كه انتخابات در ايران همواره باموضوعات اجتماعي و سياسي همراه بوده است گفت: مثلا انتخابات سال 1368 موضوعش سازندگي و بازسازي بود. مردم به شعار سازندگي در دوره چهارساله اول آقاي هاشمي روي خوش نشان دادند. البته درچهار سال دوم دوره ايشان شرايط تلخ شد. در انتخابات سال 76 جامعه مدني قانونمندي و نهادهاي مدني موضوع اصلي بود. اما برداشت من اين است كه اين دوره، موضوعش خود مردم هستند در حقيقت توجه به زندگي و هويت مردم موضوع اصلي است: بالا بردن وضعيت رفاهي و تامين امنيت اجتماعي و افزايش كيفيت زندگي مردم. من فكر مي كنم كه هيچ كلمه اي بهتر از مردم نتواند موضوع اصلي انتخابات را 1380 بيان كند. رضايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه در صورت شركت نكردن در انتخابات چه خواهد كرد، تصريح كرد: من به عنوان سرباز ملت ايران باقي خواهم ماند و تا زماني كه بن بستي در اداره كشور پيش نيايد، سعي مي كنيم كه با دوستان و همفكرانمان مردم را در جريان مسايل كشور قرار بدهيم و آنها را نسبت به منافع ملي خودشان هشيار كنيم.