Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800216-51361S3

Date of Document: 2001-05-06

بر صحنه تئاتر شهر تئاتر شهر در ماه گذشته شروع خوبي نداشت و بيشترين فروش به نمايش سووشون اختصاص دارد كه در 33 اجرا /14 5تنها ميليون تومان فروخته است. از اين نمايش 2701 نفر با كارت مهمان ديدن كردندو 4554 تن نيز از طريق باجه بليت تهيه كرده اند. شبي با مولانا اثر پرويز ممنون، چهره پيش كسوت تئاتري نيز از جمله نمايشهايي بود كه تنها يك اجراي ويژه داشت و با 5 كارت دعوت و 182 بليت فروخته شده به نوعي كم ترين كارت دعوتي و مهمان را در سال جاري به خود اختصاص داده كه به نظر مي رسد اين ركورد دست نايافتني باشد. كارگردان اين نمايش كه دو سال قبل نيز چنين اجرايي را به صحنه برده بود از جمله چهره هاي شاخص تئاتر كشور است كه در خارج از كشور زندگي مي كند. خورشيد بانو به كارگرداني شكرخدا گودرزي با 11 اجرا حدودهزار 650 تومان فروخته است. در اين نمايش تعداد كارت مهمان بيش از بليتهاي خريداري شده است. مكبت نوشته ويليام شكسپير و به كارگرداني فرهاد مهندس پور با 51 اجرا سه ميليون و هشتصد هزار تومان فروخته كه 1377 كارت مهمان و 1128 بليت فروخته است. پيك نيك در ميدان جنگ كار شهره لرستاني در سالن قشقايي با 29 اجرا كارت 1488و مهمان 629 بليت تهيه شده از باجه حدود دو ميليون و صد هزار تومان فروخته است. آواي سرخ كار حسين نصرآبادي نيز در سالن قشقايي با 252 كارت مهمان و 115 بليت فروخته شده و گنگ خوابديده با 806 كارت مهمان و 770 بليت خريداري شده هر كدام 360 هزار تومان و يك ميليون و پانصد هزارتومان فروخته اند. در هر حال هنوز سنت كارت مهمان بر خريداري بليت از گيشه تئاتر شهر پيشي دارد. روابط عمومي تئاتر شهر در اطلاعيه اي ساعت ومكان و زمان اجراي نمايشها را اعلام كرده است كه در زير مي آيد. سووشون - سالن اصلي - نوشته: سيمين دانشور - تنظيم كننده براي اجرا و كارگردان: منيژه محامدي - ساعت دقيقه - 19150 قيمت بليت ريال. 20000 خورشيد بانو - سالن چهارسو - نويسنده: حسن باستاني - كارگردان: شكر خدا گودرزي ساعت /18 - 70 30 دقيقه - قيمت بليت ريال. 15000 مكبت - سالن سايه - براساس نمايش مكبث نوشته شكسپير - نوشته: محمد چرمشير و فرهاد مهندس پور - كارگردان: فرهاد مهندس پور - /1990 30ساعت دقيقه قيمت بليت ريال. 15000 پيك نيك در ميدان جنگ - سالن قشقايي - نويسنده: فرناندو آرابال - كارگردان: شهره لرستاني - ساعت /17 30دقيقه - قيمت بليت ريال. 10000 آواي سرخ - سالن قشقايي - نويسنده: حميدرضا نعيمي - كارگردان: حسين نصرآبادي ساعت /1980 30 دقيقه - قيمت بليت ريال. 10000 هيس - سالن شماره 2 ( كوچك ) نويسنده و كارگردان: عبدالحسين مرتضوي - ساعت 1850 دقيقه - قيمت بليت 10000 ريال. بهجت - سالن شماره 2 ( كوچك ) نويسنده: محمد چرمشير - كارگردان: حسين عاطفي ساعت /1955 15 دقيقه - قيمت بليت: ريال. 10000 فاندو وليز - سالن شماره 2 ( كوچك ) نويسنده: فرناندو آرابال - مترجم ايرج انور - كارگردان: علاء محسني - ساعت: /2060 30دقيقه - قيمت بليت ريال. 10000 گنگ خوابديده - سالن خانه خورشيد - نويسنده و كارگردان: آتيلا پسياني - ساعت - 55 20 دقيقه - قيمت بليت 10000 ريال. گيشه تئاتر شهر هر روز از ساعت /10 30/12 30تا /15 30و /19 30تا آماده پيش فروش بليت نمايشهاست. تئاتر شهر شنبه ها تعطيل است.