Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800215-51353S2

Date of Document: 2001-05-05

خاتمي آمد گروه سياسي: سرانجام پس از مدتها گمانه زني تحليل گران و برخي روزنامه ها درباره آمدن يا نيامدن خاتمي به ميدان انتخابات، سيدمحمد خاتمي ديروز با حضور در وزارت كشور براي نامزدي دوره هشتم رياست جمهوري ثبت نام كرد. به گزارش خبرنگار همشهري، پس از نام نويسي خاتمي خبرنگاران و عكاساني كه از چهارشنبه گذشته هر روز در وزارت كشور به انتظار خاتمي مي نشستند، پس از نام نويسي دور او حلقه زدند و انگيزه وي را از شركت در انتخابات جويا شدند. رئيس جمهوري با ايراد نطقي كه در آن چند بار چشم هايش اشكي شد و بغض گلويش را گرفت، انگيزه ها، هدف ها و برنامه هاي خود را تشريح كرد. چكيده سخنان خاتمي به اين شرح است: در جامعه شايع شده بود كه من براي آمدن به انتخابات ترديد دارم، البته من ذكري از ترديد نكردم ولي استنباط درستي بود از دغدغه ها و نگراني هايي كه من نسبت به سرنوشت انقلاب و ايران داشتم و كم و بيش اين نگراني ها را در جاهاي ديگر بيان مي كردم. اين نگراني، نگراني همه دلسوزان اسلام، انقلاب و ايران هست و من هم طبيعي هست كه در موقعيت كنوني اين نگراني و دغدغه را داشته باشم. من در اين زمينه تامل كردم كه آيا در مقام رياست جمهوري بيشتر مي توانم به اين انقلاب، و اين ملت و اين كشور كمك و خدمت بكنم يا در موقعيت ديگري. ترجيح مي دادم كه اين خدمت در جاي ديگر و موقعيت ديگري باشد. علت هم آن است كه اين ملت در طول تاريخ خواسته هاي بزرگي داشته و مهمترين خواست تاريخي اين ملت، تحقق مردم سالاري بوده است و معتقدم كه با انقلاب اسلامي ايران و تحقق جمهوري اسلامي ايران، زمينه برآورده شدن اين خواست تاريخي ملت فراهم شده است. البته تجربه ما تجربه تازه اي است. هم مردمسالاري را مي خواهيم هم مي خواهيم اين مردمسالاري با معيارهاي موازين ديني و ارزشي و فرهنگي ما سازگار باشد و طبيعي است كه در برابر اين تجربه بزرگ مشكلات و موانع بسيار بزرگ دروني و بيروني وجود اصولا دارد تحول عميق و اصلاح و بهسازي نيازمند زمان و نيز محتاج يك كار فرهنگي گسترده است، براي اينكه جامعه ما يك جامع استبداد زده است و نظام مردم سالار در فضاي فرهنگي اي كه مردم روحيه مردم سالاري دارند مي تواند استوار شود و براي تحقق اين روحيه، نياز به يك كار گسترده فرهنگي است تا مردم ما و حاكمان ما، به خصوص حاكمان، كه قدرت در دست دارند و قدرت هميشه فسادآور است به لوازم مردمسالاري تن بدهند و هزينه هاي آن را بپردازند. اين كار، كار درازمدتي است، خواست تنها كافي نيست و بايد ياد گرفت كه چگونه اين آرمان ها را پياده كرد... بخشي از مشكلات چهار سال گذشته خارج از اراده من بود من با انديشه و روش ها و منش هاي چهار سال قبل آمدم. آن را عرضه كردم و همه ديديد و ديديم كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت قرار كوشيده ام گرفت بر عهدي كه با اين ملت بستم همچنان استوار باشم با همه مشكلاتي كه بوده جهتي را كه در آن جهت كه با ملت به توافق رسيديم، گم نكنيم و گم نكردم. البته در اين مدت دستاوردهاي بزرگ و مثبتي داشتيم هرچند مشكلات زيادي هم داشتيم، از رهگذر اصلاحات هزينه هاي زيادي پرداختيم خيلي افراد آسيب و صدمه ديدند، افرادي نيز در معرض آسيب و صدمه هستند. اما دستاوردها كم نيست و نتايج مثبت و ارزنده اي ببار آورده ولي معتقدم خيلي چيزها مي توانستيم به دست بياوريم كه نياورديم خيلي دستاوردها را با هزينه كمتر مي توانيم به دست بياوريم كه اگر نياوريم و توجه نكنيم، بايد براي به دست آوردن آن هزينه هاي زيادي بپردازيم. مشكلاتي كه در مسير بوده بخشي از آنها به ما مسئولان برمي گردد. ما بايد اعتراف كنيم كه كاستي و نقص داشتيم. خوشبختانه تجربه چهارساله و بالاتر از آن تجربه 22 ساله ما را بيشتر به نقص، كاستي ها و كمبودها آشنا كرده و طبيعي است كه بايد با برنامه ريزي صحيح و ارائه برنامه منسجم تر باتوجه به آن كمبودها اين مشكلات را رفع و يا كم كرد، اما بخشي از اعظم مشكلات خارج از اراده رئيس جمهور و دولت بر اين كشور و دولت تحميل شده است من در اينجا نيازي نمي دانم كه به تفصيل درباره اين مشكلات و موانع صحبت كنم و معتقدم كه وجدان بيدار ملت ما هم نيازي به توضيح زياد ندارد. چرا بر دغدغه ها غلبه كردم و آمدم آنچه كه سبب شد بر دغدغه خود غلبه كنم و بيايم، دو نكته است يكي اينكه هنوز معتقدم كه راه دراز ناپيموده اي پيش روي ماست و با همه مشكلات آن راه را بايد با كمك و حضور ملت پيمود. هر گامي كه به هدف نزديك تر شويم يك پيروزي است و از مشكلات نبايد ديگر هراسيد اين كه; وقتي كسي در موقعيت من قرار مي گيرد، با محبت و يك دنيا اميد مردم رئيس جمهور مي شودو اين محبت و اميد مردم در داخل و خارج به او اعتباري مي دهد، او ديگر نمي تواند ملاك تصميم گيري را فقط تشخيص هاي فردي و شخصي قرار دهد. بايد باتوجه به شرايط عمومي، به نيازهاي عمومي جامعه كه احساس مي كند تصميم بگيرد. وقتي هركس به من دسترسي دارد و يا صدا و نظرش را به من مي رساند و از من مي خواهد كه بيايم، من اين تشخيص را بر تشخيص خودم ترجيح مي دهم. ( در اين لحظه اشك در چشمان خاتمي حلقه زد و بغض گلويش را گرفت. ) حالا با تكيه بر همان عهد پيشين آمده ام. اصول من همان است كه بارها گفته ام و بر آن تكيه مي كنم اما طبيعي است كه بايد باتوجه به شرايط، اولويت ها و نيازها، روش ها و برنامه هاي جديدي داشت و مشكلات را با كمك مردم حل كرد. اين كه مردم مرا بخواهند يا نخواهند اين در جريان انتخابات مشخص مي شود و هرچه هم مردم تصميم بگيرند مورد قبول من است. آبرويم را سرمايه كرده ام خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود (همراه با بغض واندوه ) گفت: من سرمايه اندكي دارم و آن آبروي من است و در عرصه داخلي و خارجي اين آبرو را با همت و محبت مردم به دست اين آورده ام سرمايه در برابر فداكاريهاي ملت، خون شهيدان و تحمل و شكيبايي خانواده هاي شهيدان بسيار اندك و ناچيز است. ولي من اين سرمايه اندك را در طبق اخلاص نهادم و در برابر تصميم ملت خاضع هستم و اميدوارم كه مردم هم بتوانند در اين فضاي آزاد و در بررسي وضعيت و برنامه هاي همه نامزدهاي محترم، نامزد مورد علاقه خود را انتخاب كنند. به لطف خداوند سخت اميدوارم و به همت و اراده اين ملت نيز اميدوارم، اين ملت همواره حضور خواهد داشت و همواره از آرمانهاي انقلابي و ديني خود و از حقوق اساسي كه به بركت اين انقلاب به دست آورده دفاع خواهد كرد. خاتمي در پايان با ذكر آيه اي از قرآن كريم (بيش از همه به لطف خداوند عنايت دارم و هركس بر خدا تكيه كند خدا او را بس است ) و گفتن ياعلي مدد اين شعر را قرائت كرد: در عاشقي گريز نباشد ز ساز و سوز استاده ام چو مترسان شمع، زآتشم *** عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده سرفرو بردم در آنجا تا كجا سربركنم عاشقان را گر در آتش مي پسندد لطف دوست تنگ چشمم گر نظر در چشمه كوثر كنم