Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800215-51351S6

Date of Document: 2001-05-05

شهردار منطقه يك تهران: اداره و تامين مالي جديدي مي طلبد نيازهاي شهر منابع گروه شهري: شهردار منطقه يك تهران اعلام كرد براي تامين نيازهاي خدماتي و جمعيتي شهر تهران بايد منابع درآمد شهرداري متحول شده و راهكارهاي جديد و متعددي به منظور افزايش درآمد پيش بيني و ايجاد شود. مهندس آقاعليخاني درآمد شهرداري را تنها از محل دريافت عوارض از شهروندان و فروش تراكم دانست و اظهار داشت: هيچگونه بودجه اي از سوي دولت جهت اداره امور شهر تهران در اختيار شهرداري قرار وي نمي گيرد كه در جمع اهالي و ساكنين قيطريه در مسجدالزهرا ( س ) سخن مي گفت: به جمعيت و محدوده تهران اشاره كرد و افزود: درآمد شهرداري در سال 400 79 حدود ميليارد تومان ميليارد 500دلار - بود و براي سال 80 نيز حدود 600 ميليارد تومان - ميليون 700 دلار - پيش بيني شده است كه اين رقم در مقايسه با بودجه شهرداري شهرهاي بزرگ دنيا كه با تهران شباهت هايي دارند، بسيار پائين است و با اين بودجه بخشهايي از نيازهاي خدماتي شهر و شهروندان تامين مي شود. شهردار منطقه يك گفت: در شهر بزرگ 8 ميليوني تهران كارهاي بسياري برجاي مانده و لازم است منابع مالي شهرداري بازنگري شده و منابع جديدي براي افزايش درآمد ايجاد شود. مهندس آقاعليخاني به پيشينه جغرافيايي و جمعيتي شميران اشاره و اظهار داشت: در چند دهه اخير در فاصله بين روستاي شميران، ساختمان سازي شده و جمعيت منطقه به طور چشمگيري افزايش يافته است و متناسب با افزايش جمعيت، امكانات شهري و خدمات مورد نياز تامين شده كه باعث بر هم خوردن تعادل در ارائه خدمات شده شهردار است منطقه يك بر اهميت ارائه گزارش مالي به شهروندان به عنوان تامين كنندگان بودجه شهرداري تاكيد كرد و گفت: در سال 79 منطقه يك حدود 64 ميليارد تومان درآمد داشته كه اين مبلغ حدود 20 ميليارد تومان براي طرحها و ارائه خدمات هزينه شده است. وي قيمت هر متر مربع زمين در منطقه يك را بسيار بالا دانست و افزود: اعتبارات منطقه براي تملك تمام زمينهايي كه در طرح قرار دارند، محدود است و با اعتبارات مصوب بر حسب اولويت طرح هايي كه عمومي تر هستند، اجرا مي شوند.