Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800215-51347S3

Date of Document: 2001-05-05

به خاطر پنج دانش آموز روستايي بي گناه! نقدي بر عملكرد وزارت آموزش و پرورش در حادثه فرو ريختن ديوار يك مدرسه روستايي باخبر شديم كه در /12/1379 14تاريخ در حادثه فروريختن ديوار مدرسه اي در روستاي صوفيان استان آذربايجان شرقي 5 دانش آموز جان خود را از دست داده و 7 نونهال ديگر زخمي شده اند كه حال يكي از آنها هنوز هم وخيم گزارش مي شود. شنيده ها حاكي است كه كارشناسان علت فروريختن ديوار اين مدرسه را كه از ساخت آن توسط سازمان نوسازي مدارس نزديك به ده سال مي گذرد، سهل انگاري مهندسين ناظر و اجرا در استفاده از مصالح نامناسب گزارش كرده اند و نوسازي استان به جاي آن كه مسئوليت اين حادثه را به عهده بگيرد به اهالي روستا يادآور شده كه با خبرنگاران مطبوعات و صدا و سيما مصاحبه نكنند. متاسفانه با گذشت بيش از يك ماه از اين حادثه تلخ و ناگوار هيچ يك از گروهها، احزاب و تشكلهاي فرهنگي و سياسي در قبال اين حادثه موضعي نگرفته اند، گويا اصلا اتفاقي نيفتاده است! روي سخن ما با همه گروهها و جناحهاست; در جامعه ما اگر كوچكترين مسئله اي اتفاق بيافتد و اسم يا جاي يك نفر اين طرف يا آن طرف شود زمين و زمان به هم دوخته مي شوند و حتي امنيت ملي به خطر مي افتد تا تصميمي گرفته شود. اما وقتي چند دانش آموز روستايي در اثر بي كفايتي، بي مبالاتي و سهل انگاري ما جان خود را از دست مي دهند، هيچ كس كاري نمي كند و حداكثر يك اظهار تاسف از جانب وزارت آموزش و پرورش گفته مي شود كه خود عذري بدتر از گناه است. در قسمتي از اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش - منتشره در جرايد /12/79 18روز - آمده است كه: بخشي از دانش آموزان عزيز كشور در حال حاضر در بيش از 7 هزار آموزشگاه خشت وگلي كپري و چادري و نيز در حدود 5 هزار واحد آموزشي با قدمت بيش از چهل سال به تحصيل اشتغال دارند كه با توجه به شرايط جغرافيايي و قرار داشتن كشور در يكي از مناطق زلزله خيز جهان امكان وقوع حوادث ناگوار ديگري وجود د ارد كه ممكن است جان نوگلان ديگري از اين مرز و بوم را تهديد نمايد. به آن وزارتخانه بايد يادآوري كرد كه اين مدرسه برخلاف اطلاعيه مورد اشاره خشت و گلي، كپري و چادري نبوده و در اثر زلزله نيز تخريب نشده بلكه است فقط 10 سال از ساخت آن توسط سازمان نوسازي مدارس - كه مستقيما زير نظر وزير محترم است - مي گذرد و مدير مدرسه چند بار به شكل مكتوب خطر احتمال ريزش مدرسه را به مسئولين مافوق خود گزارش كرده كه متاسفانه هيچ توجهي به آن نشده است كه اگر توجه مي شد شايد اين حادثه به وقوع نمي پيوست. در جوامع پيشرفته اگر حادثه اي به مرگ شهروندان بينجامد، بالاترين مقام مسئول آن دستگاه مسئوليت حادثه را پذيرفته و گاه استعفا مي دهد. طي سالهاي 1375 تا 1378 نسبت اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش به بودجه عمراني دولت /5 6از درصد /3 9به درصد تنزل يافته است وزير محترم; چرا در قبال اين كاهش بودجه سكوت؟ كرده ايد آيا اين دانش آموزان همان آينده سازان انقلاب اسلامي كه مسئولين محترم آن وزارتخانه به كرات در شعارهاي خود از آن ياد مي كنند؟ نيستند يا اين دانش آموزان روستايي شهروند جمهوري اسلامي ايران تلقي؟ نمي شوند آيا سكوت در قبال اين مسئله و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و عواقب آن، مويد حريم امنيت تصميم گيران و تصميم سازان وزارت آموزش و پرورش - كه در مواردي چون تغيير نظام آموزشي نمونه هاي آن را ديده ايم -؟ نيست وزير محترم; اگر در قبال ريزش مدرسه شهيد باكري اروميه در سال گذشته سكوت نمي شد و با مسئولين نوسازي و اداره كل آن استان برخورد لازم صورت مي گرفت، شايد شاهد اين فاجعه نبوديم و اكنون در شهرستان اروميه نزديك به 19 مدرسه در حال ريزش نداشتيم. مگر مدارس زيرنظر سازمان نوسازي مدارس و با بودجه بيت المال - در بعضي موارد كمك افراد خير مدرسه ساز - ساخته؟ نمي شوند پس چه كسي بايد بر كار اين سازمان نظارت داشته؟ باشد در همين شهر تهران، شاهد مدارسي هستيم كه از ساخت آنها كمتر از 2 سال مي گذرد و قسمت عمده اي از تجهيزات آن از قبيل در و پنجره و... به دليل تخريب كامل تعويض مي شوند، يا مدرسه به دليل عدم شناژبندي مناسب نشست نموده است و در مواردي شاهديم كه چندين نامه با عنوان خيلي فوري براي سازمان نوسازي فاكس شده است، ولي هنوز مهندسين آن سازمان جهت پيگيري مسئله مراجعه ننموده اند. در چنين شرايطي وضع استانهاي ديگر خود پيداست. دولتمردان گرامي، رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر به شما عزيزان اعلام مي داريم كه جامعه آموزش و پرورش و مشكلات عديده آن را دريابيد، آيا وقت آن نرسيده است كه تصميمي اساسي براي بخش عمراني، رفاهي و... آموزش و پرورش گرفته شود و به طور جدي و اساسي به آن رسيدگي شود.؟ وظيفه خود مي دانم كه مصيبت از دست دادن اين نوگلان پرپر گشته را خدمت خانواده اين عزيزان و جامعه دانش آموزان و فرهنگيان سراسر كشور تسليت عرض نموده و خواهان پذيرش مسئوليت اين حادثه توسط مسئولين وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس و اقدام لازم جهت تشفي آلام بازماندگان اين حادثه و جلوگيري از تكرار وقايعي اين چنين باشيم و از تمامي دولتمردان، مسئولين، گروهها و جناحهاي كشور مي خواهم كه در قبال اين حادثه دلخراش موضع شفاف و صريح خود را اعلام دارند تا ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم. حجت حضرتي - دبير آموزش و پرورش