Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800213-51334S2

Date of Document: 2001-05-03

مجلس طرح آزادسازي بخشي از صنعت داروسازي را تصويب كرد گروه اقتصادي: صنعت داروسازي كشور كه پس از پيروزي انقلاب تحت شديدترين كنترلهاي دولتي عمل مي كند، اكنون در شرايطي است كه اگر آزادسازي در آن صورت نپذيرد، با دشواري هاي متعدد ديگري مواجه خواهد شد. به همين دليل، نمايندگان مجلس از ماهها پيش طرح استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي را به مجلس آوردند. مجلس شوراي اسلامي ديروز به كارخانجات داروسازي اجازه داد ظرفيت مازاد بر توليد دارو با نرخ ارز رسمي تخصيص داده شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خود را به توليد و عرضه دارو با نرخ گواهي سپرده ارزي زير نظر اين وزارتخانه تخصيص دهند. بر اين اساس قيمت گذاري اين دسته از داروها با پيشنهاد توليد كننده و تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد به بود استناد تبصره ماده واحده اين طرح، هر كدام از اقلام دارويي صرفا با يك نوع ارز رسمي و يا گواهي سپرده ارزي توليد خواهد شد. همچنين ديروز شور دوم لايحه اصلاح قانون سرباز قهرمان از تصويب مجلس گذشت. طبق اين مصوبه مشمولان قانون مذكور از شمول بند ( ) 2 ماده ( ) 18 قانون گذرنامه /12/1351 10مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط به منع خروج از كشور پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح مستثني هستند. اين متن جايگزين تبصره ( ) 2 ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب/12/1376 13شد.