Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51327S16

Date of Document: 2001-05-02

شهر سنندج با افزايش حقوق موافقت شوراي كاركنان شهرداري شوراي اسلامي شهر سنندج با طرح درصد 20افزايش به حقوق كاركنان رسمي شهرداري اين شهر موافقت كرد. اعضاي شورا در نشست خود با تصويباين طرح 32 ميليون ريال از بودجه شهرداري سنندج را به افزايش دستمزد كارمندان اختصاص داد. شوراي اسلامي شهر سنندج در اين نشست ضمن بررسي بودجه ميليارد 243 ريالي شهرداري راه هاي تحقق اين بودجه را مورد بررسي قرار داد. در نشست اعضاي شورا همچنين هزينه هاي سرمايه اي نسبت به سال گذشته 44 درصد كاهش و هزينه هاي انتقالي نيز 70 درصد افزايش يافت.