Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51327S12

Date of Document: 2001-05-02

در راهروهاي مجلس * اعضاي كميسيون امنيت ملي از فرمانده نيروي انتظامي دعوت كرده اند در جلسه اي درخصوص اطلاعيه نيروي انتظامي پيرامون حادثه قتل انجام شده توسط فرزند فلاحيان توضيحاتي ارائه كند. * حزب كارگزاران سازندگي قصد دارد با انتشار بيانيه اي تحليلي عملكرد چهارساله دولت را بررسي و براي سالهاي آينده راهكارهاي اجرايي ارائه كند. گفته مي شود اين بيانيه چارچوبهاي تئوريك در باب منافع ملي، سياست خارجي، الگوي اقتصادي و روش هاي سياسي و فرهنگي اداره كشور را دربرمي گيرد. * نمايندگان مجلس طي نامه اي به كميسيون آموزش و تحقيقات خواستار تعريف جايگاه دانشگاه آزاد اسلامي در ساختار آموزش كشور و ميزان پاي بندي آن به قوانين آموزشي كشور شده اند. * روز گذشته نمايندگان درصدد جمع آوري امضاء براي طرح استفساريه ماده 1 و 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در بودند اين دو ماده قانوني صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي از گرفتن پيمان ارزي معاف شده اند در حالي كه دستگاه هاي مسئول با استناد به مواد 5 و 7 قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب سال 1336 صادركنندگان غيرنفتي فاقد پيمان ارزي را مورد تعقيب قرار مي دهند. نمايندگان در اين استفساريه تصريح كرده اند كه صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي به پيمان ارزي نيازي ندارند.